משרד עורכי דין משפחה MGN

עורך דין מזונות שישיג עבורכם את המקסימום

לשירותכם MGN משרד עורך דין משפחה

עורך דין מזונות שידאג לזכויות שלך

עורך דין מזונות מקצועי, ידאג עבור הצדדים להסכם ראוי והוגן, בעיקר עבור הילדים, כשכל מה שיניע ויוביל אותו בראש ובראשונה הוא טובתם של הילדים ועתידם.

אם אתם מחפשים עורך דין מזונות שילחם עבורכם ,אנו במשרד עו"ד משפחה MGN, מתמחים בדיני מזונות וגירושין. אם אתם רוצים לקבל את המקסימום המגיע לכם בהסכם המזונות, או שאתם חוששים שלא תקבלו מספיק, אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר ונשמח לייעץ ולעזור.

על פי מה נקבע גובה המזונות?

גובה דמי המזונות ייקבע בהתאם למי מבין הצדדים מחזיק במשמורת ומי ההורה שלו נקבעו הסדרי ראייה לילדים. במידה ולהורה אחד ישנה המשמורת על הילדים ולהורה השני ייקבע הסדר ראייה כזה או אחר, אזי ההורה בעל הסדר הראיה ייאלץ לשלם מזונות לפי הנוסחה המקובלת להורה השני. 

במידה ונקבעה משמורת משותפת בין שני הצדדים, יש לבחון את יכולתו הכלכלית של כל אחד מהצדדים ולפי זה לקבוע את גובה דמי המזונות של כל אחד מהם. במידה והכנסותיהם של הצדדים שוות, לא יושתו על האב דמי מזונות באופן בלעדי, אלא דמי המזונות יהיו שווים בין הצדדים.

2 דרכים לקביעת גובה המזונות

קביעת גובה המזונות שבהם יהיה חייב הצד שלו אין משמורת על הילדים, אלא הסדר ראייה כלשהו, תיעשה באחת משתי דרכים: 

1. על ידי אישור שנותן בית המשפט להסכמה והסדר שהגיעו אליו הצדדים יחדיו.

2. על ידי הליך גישור, אשר באמצעותו נוהל משא ומתן בין הצדדים והושגה בו הסכמה בין הצדדים בנוגע לסוגיות השונות שכרוכות בהליך הגירושין, כגון: משמורת, מזונות וכדומה. 

איך בית המשפט מחליט על גובה המזונות?

על פי החיוב המשפטי לקביעת המזונות, סעיף 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי״ט-1959, גובה המזונות ייקבעו על פי צרכיו ההכרחיים של הקטין, כגון: 

 • מזון
 • ביגוד והנעלה
 • מדור (לדוג' שכר דירה)
 • הוצאות אחזקת המדור (לדוג' חשמל, מים, וכו') 
 • חוץ מהוצאות אלו, ישנם הוצאות נוספות לילדים, אותם יש לקחת בחשבון בשקלול המזונות, כגון: חוגים, חופשות, מתנות, שיעורים פרטיים, צעצועים וכדומה.

בנוסף לצרכיו ההכרחיים של הקטין, בית המשפט ישקול כלל שיקולים בבואו לקבוע את גובה דמי המזונות: 

 • גילו של הקטין 
 • צרכיו הנוספים לצרכים ההכרחיים
 • רמת השתכרותו של האב בפועל
 • פוטנציאל השתכרותו של האב
 • מקורות הכנסה כל שהם
 • השתכרותה של האם
 • צרכים מיוחדים לקטין (במידה וישנם) 
 • או כל מידע נוסף שיידרש לו לצורך כך.  
איך ואיפה מגישים תביעה לדמי מזונות

איך ואיפה מגישים תביעה לדמי מזונות?

הסמכות לדון בתביעת מזונות ילדים שייכת לבית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, בית הדין הרבני יוכל לקנות לעצמו סמכות לדון במזונות הילדים במידה ושני הצדדים יחדיו יתנו הסכמתם לכך. 

זאת אומרת, כי גם אם הוגשה לבית הדין הרבני תביעה לגירושין על ידי האב ובמסגרתה הוא כרך גם את התביעה למזונות, אם האישה לא הביעה את הסכמתה לכך כי בית הדין ידון בתביעת המזונות ותרצה כי תביעת המזונות תידון בין כתלי בית המשפט לענייני משפחה – כך יהיה. 

מכאן, כי תביעת המזונות יכולה להיות מוגשת בכריכה עם תביעת הגירושין לבית הדין הרבני או יכולה אף להיות נדונה בבית המשפט האזרחי.

האם האב חייב לשלם דמי מזונות?

לא בכל המקרים. בכדי שאב יהיה פטור ממזונות ילדיו, עליו להוכיח בפני בית המשפט באופן נחרץ כי אין כלל ביכולתו להתפרנס. עם זאת, בית המשפט אינו מקבל בקלות טענות שכאלו ומכריח את האב לעשות כל שביכולתו להתפרנס ולפרנס את ילדיו הקטינים.  

הסכם דמי מזונות בגירושין – מה זה כולל?

יש לומר תחילה כי כל הסכם מזונות בגירושין יהיה מותאם לנסיבותיו של המקרה מתוכו הוא נוצר, עם זאת הסכם דמי מזונות בגירושין כולל בתוכו מספר נושאים מרכזיים קבועים:

 1. סכום דמי המזונות החודשי שנקבע לתשלום – הוא הסכום אותו ישלם ההורה בכל חודש להורה האחראי על המשמורת.
 2. אופן תשלום המזונות ומועד התשלום – התאריך בחודש בו ישולמו דמי המזונות ובאיזו דרך (העברה בנקאית, המחאה וכו׳).
 3. מנגנון יישוב סכסוכים – הניסיון ליישב את כלל המחלוקות במסגרת הסכם הגירושין הוא המטרה העילאית. עם זאת ייתכן כי בהמשך הזמן יעלו מחלוקות אחרות נוספות בין הצדדים, אליהן לא הייתה התייחסות במסגרת הסכם המזונות. על כן, יש לקבוע מנגנון יישוב סכסוכים אליו יפנו הצדדים בעת שתתגלה ביניהם מחלוקת כזו או אחרת, כגון: הליך של גישור או בוררות.  
 4. האפשרות לשינוי דמי המזונות – היות שישנה פסיקה קודמת של בית המשפט על כך כי ניתן להגיש בקשה לשינוי גובה דמי המזונות המשולמים, לא ניתן לקבוע בהסכם המזונות כי לא תוגש בקשה כזו. עם זאת, כן ניתן לחשוב היטב יחד עם עורך דין המזונות של כל אחד מהצדדים מה יהיו התנאים המקובלים לשם כך.

ישנה חשיבות גדולה לאישרור הסכם המזונות בבית המשפט לענייני משפחה, היות שבמעמד זה השופט יכול לשאול את הצדדים שאלות הבהרה ולבדוק שהצדדים מבינים היטב את משמעות הבחירות שלהם ואת הסכמתם. מכאן גם החשיבות הגבוהה שיש בייצוג של עורך דין מזונות במעמד זה, משום שאותן התשובות שניתנות מהצדדים נרשמות בפרוטוקול והן אלו שיגברו בסופו של דבר על פני הכתוב בהסכם. עורך דין המזונות יידע לשמור על לקוחותיו ולא ייתן לדברים לצאת מהקשרם או להישמע אחרת מבחירתו של מי מהצדדים שהוא מייצג.

אם אתם מחפשים עו"ד משפחה מנוסה ומקצועי, שיהיה עבורכם עוגן בתהליך הגירושין וידאג להסדיר עבורכם גם את נושא המזונות, על הצד הטוב ביותר – צרו קשר עוד היום.

ישנם שני סוגי דמי מזונות:

#1 דמי מזונות ילדים

דמי מזונות ילדים הם המזונות שמשולמים על ידי בן הזוג בעל הסדרי הראייה להורה האחראי על המשמורת, או מצד שני, ההורים בעלי המשמורת המשותפת בעבור הוצאות מחיית ילדיהם הקטינים. 

כפי שציינו לעיל במאמר זה, הוצאותיהם של הילדים הינן רבות, אשר מתוכם ניתן לחלק לקטגוריות הוצאות הכרחיות, הוצאות נוספות והוצאות חריגות. בבואו של עורך דין המזונות לערוך את החישוב לדמי המזונות בהתאם לנוסחה המשפטית המקובלת והנהוגה, על הצד המיוצג לפרוט היטב את כלל הוצאות הקטינים ולדאוג שלא מתפספסות הוצאות כאלו ואחרות, שאחרת, לאחר מתן פסק הדין וקביעת דמי המזונות החודשים עלול להיווצר מצב בו יהיה קשה לעקוב אחר הוצאות הילדים בעת שהחלוקה בנטל לא הייתה מדויקת עוד מהחישוב עצמו.  

דמי מזונות ילדים מינימום – כמה דמי מזונות חייבים לשלם עבור כל ילד?

ברוב המקרים, המינימום האפשרי עבור תשלום דמי מזונות הוא 1,300 ש"ח. אך כמובן שכל מקרה נידון בהתאם לנסיבותיו והסכומים משתנים בהתאם.  

דמי המזונות החודשיים מחושבים לפי ההוצאות של כל ילד מהילדים הקטינים. כמו כן, מזונות הקטינים מחושבים בהתאם לתקופות השונות בחייהם ובהתאם לגילם. יש אף לציין, כי גובה דמי המזונות יושפע מזמני השהות של האב עם ילדיו הקטינים, הווה אומר, כי ככל שהקטינים ישהו יותר במחיצתו של האב, כך הוא יצטרך לשלם פחות מדמי המזונות לאם עבור הילדים. 

עדי מתי צריך לשלם דמי מזונות? 

דמי מזונות משולמים עבור הילדים כל עוד הם קטינים, הווה אומר, עד הגיעם לגיל 18. אמנם לאחר שהקטינים עוברים את גיל 6 ייתכן כי זמני השהות גם ישתנו ובכך גם דמי המזונות. 

מזונות ילדים אחרי גיל 18 – יש דבר כזה?

למרות שצוין לעיל כי דמי המזונות משולמים לקטינים עד הגיעם לגיל 18. ישנן מקרים בהם ישולמו מעבר לגיל 18 – אימתי? בגיל 18 מתגייסים לשירות חובה ובמידה ובית המשפט מחליט שגם בתקופה זו ישולמי דמי מזונות, אזי הם יחושבו בהתאם ויופחתו בדרך כלל משמעותית (לעיתים הסכום מופחת לשליש). יצוין, כי מאחר והילד כבר בגיל זה הינו בוגר, דמי המזונות יכולים להיות משולמים לו באופן ישיר ולא דרך האם.  

#2 דמי מזונות אישה

דמי מזונות אישה הוא חיוב שמקורו בדין הדתי, לפיו הבעל מחויב במזונות אשתו כל עוד הם נשואים. הווה אומר, כי עד שניתן הגט שמסיים את נישואיהם של הצדדים, האישה יכולה לתבוע מהאב דמי מזונות גם בעבורה, בעיקר כשהיא נמצאת במצוקה כלכלית בזמן הגירושין

גם במקרה שכזה, על הצדדים להסתייע בעורך דין מזונות מומחה שיטפל בסוגיה כפי שצריך, יתן את כלל המידע הנדרש למיוצגיו וידאג לזכויותיהם. יש לציין, כי בית המשפט יפעיל את שיקול דעתו בקביעה האם לפסוק לאישה דמי מזונות בעבורה או לא, בהתאם לכלל הנסיבות שיובאו בפניו.

מה כוללים דמי מזונות אישה?

דמי מזונות אישה כוללים דאגה לכלל צרכיה: מדור (מגורים), כסות (ביגוד), מזון וכדומה.

לאן תגיש האישה את תביעתה לדמי מזונות בעבורה?

תביעה לדמי מזונות אישה תוגש על ידי האישה לאיזו ערכאה שהיא תבחר, הווה אומר, כי נתונה לאישה הזכות לבחור את הפורום בו תיברר תביעתה. 

עם זאת, אם הבעל הגיש את התביעה לגירושין בבית הדין הרבני ובה כבר כרך את התביעה למזונות, תהיה חייבת האישה להגיש את תביעת מזונותיה לבית הדין הרבני גם כן.

אולי יעניין אתכם גם – איך מתגרשים עם ילדים קטנים? »

שאלות נפוצות על דמי מזונות

שאלות נפוצות שמעניינות הורים רבים בהקשר לדמי המזונות הם:

מהו הסכם מזונות? 

הסכם מזונות הוא הסכם שבו נקבעים דמי המזונות החודשיים שישולמו מצד אחד ההורים, בהתאם לסוגיית המשמורת על הקטינים.

איך עורכים הסכם מזונות?

את הסכם המזונות מומלץ לערוך עם עורך דין מזונות מומחה ומקצועי, שבהתאם לניסיונו ומקצועיותו יוכל לדאוג לכל הנדרש ולטובתם של הקטינים.

מהם הדברים החשובים שיהיו כלולים בהסכם מזונות?

הפרמטרים העיקריים שחשוב לכלול אותם בהסכם הגירושין הם:
1. סכום דמי המזונות
2. מועד תשלום דמי המזונות
3. אופן העברת דמי המזונות
4. תנאים לשינויים בהסכם.

מתי צריך להגיש תביעה לקביעת דמי מזונות ילדים?

בעת שהצדדים לא מצליחים להגיע להסכמה בעניין זה מחוץ לכתלי בית המשפט, יידרשו לסיוע מצד בית המשפט.

איזה סנקציות ניתן להטיל על הורה שלא משלם מזונות?

בין הסנקציות שניתן להטיל על האב החייב בדמי המזונות הם: 
1. עיקולים למיניהם
2. התליית רישיון הנהיגה (פסילת רישיון הנהיגה)
3. הוצאת פקודת מאסר
4. צו עיכוב יציאה מהארץ – אם ישנו חשש לבריחתו של הגרוש מהארץ.

מה קורה עם המזונות במקרה שהאישה מרוויחה יותר?

במקרים ששכרה של האם גבוה יותר משכרו של האב, בית המשפט ישקול זאת במסגרת קביעת גובה דמי המזונות שאמורים להיות משולמים על ידי האב.
כמו כן, במקרה בו האם משתכרת גבוה יותר מהאב בצורה משמעותית האב יכול להגיש תביעה עצמאית מטעמו בה הוא מבקש לקבל דמי מזונות מהאם, משום שאם ינסה האב לקבל זאת במסגרת התביעה שהגישה האם – הוא עדיין יהא חייב בדמי המזונות בשל העובדה שלא הגיש את התביעה המתאימה לשם כך.   

האם ניתן לשלול דמי מזונות מהילדים?

דמי מזונות ילדים ניתנים לשלילה, אך במקרים חריגים. דוגמא לפיה יכולים להישלל מילד הזכות למזונותיו, היא כאשר ישנו מקרה של ילד שורר ומורד באביו, לא מוכן לראותו וכיוצ״ב.
יש לציין כי עצם העובדה כי הילד מסרב לראות את אביו אינה סיבה מספקת לשלילת מזונותיו כשלעצמה. בכל מקרה, בכדי לשלול מקטין את הזכות למזונותיו של הילד, צריכים להיבחן ארבעה תנאים: 
1. מאמציו של האב ליצירת/שמירת הקשר עם ילדו
2. מידת אחריותו של האב בקצר היחסים בינו לבין ילדו
3. מידת האפשרות לגשר ולאחות את הקרע בקשר בין האב לבן
4. האם יוכל הילד להתקיים ללא תשלום דמי המזונות – זהו שלב שייבחן בקפידה על ידי בית המשפט ורק לאחר מכן ייקבע האם תישלל מהקטין הזכות למזונותיו. 

איך מחשבים דמי מזונות במשמורת משותפת?

תחילה חשוב להדגיש ולציין, כי דמי המזונות בעת משמורת לא נפגעים ועדיין ייקבעו דמי מזונות. עם זאת, חישוב דמי המזונות במשמורת משותפת ייעשה ברוב המקרים בצורה מאוזנת ושווה בין שני ההורים, היות ששניהם נושאים בנטל הגידול בצורה שווה.

איך קובעים מזונות אצל זוגות חד מיניים (להט"ב)

קביעת דמי המזונות בקרב זוגות חד מיניים נעשית על בסיס דיני החוזים, במחויבות ״חוזית״ בין בני הזוג, משום שבני זוג חד מיניים אינם נשואים כדת משה וישראל, אלא יש להם את הזכות להינשא במדינה זרה ולהירשם במדינת ישראל כנשואים. 
למרות זאת, הפסיקה והדין הישראלי לא מספיק ענפים במקרים אלו ואין את החובה להטיל מזונות על הורה חד מיני שגידל את ילדי בן זוגו ולא נרשם כאביו של הקטין. 
במקרה כזה, הנהוג הוא כי הטלת המזונות כאמור מכוח חובה חוזית שקיימת בין בני הזוג, ולא מכוח הדין הדתי או מכוח חוק לתיקון דיני משפחה – שלא מתייחס כאמור לבני זוג שאינם נשואים כדת משה וישראל. מכוח החובה החוזית בית המשפט יבחן גם את כוונת בן הזוג בנוגע לילד: האם התכוון לגדלו במשותף עם בן זוגו, ובמידה וכן – תוטל עליו החובה לשלם דמי מזונות עבור הילד.

מה עושים במקרה של אי תשלום דמי מזונות?

במקרה בו לא משולמים דמי המזונות מצד ההורה החב בהם, ישנם מספר שלבים לפיהם יש לפעול. 
ראשית, כשמצטבר חוב בדמי המזונות מצד ההורה החייב, יש לשלוח מכתב התראה לתשלום החוב, בטרם יינקטו הליכים משפטיים כנגד החייב. 
לאחר מכן, ובמידה וההורה שמסרב לשלם, ממשיך בדרכו – יש לפנות אל אחד משני גורמים:

1. המוסד לביטוח לאומי בהגשת תביעה וגבייה
2. פנייה ללשכת ההוצאה לפועל – להטלת סנקציות על ההורה החייב.
 
*חשוב שתדעו – תביעת המזונות על ידי ביטוח לאומי הינו הליך מהיר יותר מאשר הליך של פתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל. 

גם כאן מומלץ להסתייע בעורך דין מזונות שיידע להציג בפני מיוצגו את כלל האפשרויות ואת כל הכרוך בכך. 

היתרונות של ליווי עורך דין מזונות

ייתכן כי העסקת עורך דין מזונות תיחשב בעיני מי מבני הזוג כהוצאה שאינה הכרחית, עם זאת, יש להבין כי שכירת עו"ד מזונות לטיפול בענייני מזונות הילדים הינה אחת הפעולות החשובות ביותר בהליך הגירושין

להלן היתרונות שיש בליוויו של עורך דין למזונות בהליך הגירושין:

 1. אם ישנה מחלוקת בין בני הזוג בנוגע לגובה מזונות הילדים, תנאי הגירושין, הסדרי המשמורת וכדומה, עורך דין מומחה לענייני מזונות יוכל להתגבר על קשיים ומחלוקות אלו באמצעות מקצועיותו והידע הנרחב שיש לו בהיכרות פסקי דין תקדימיים ואת החוקים הקיימים בתחום זה – גם בעת טיעוניו בפני שופט בבית המשפט.
 2. ייתכן שלבן הזוג השני יהיה עורך דין מייצג. חשוב שמול אותו עורך דין שמייצג את הצד השני ויודע את כל החוקים והתקדימים הידועים, יטען עורך דין מזונות מומחה שמכיר ויודע אף הוא את כל התקנות, החוקים, הנורמות המשפטיות והתקדימים הקבועים ויידע כיצד לטעון כנגד בבית המשפט ולהשיג את הכי טוב עבור מיוצגיו.
 3. עורך דין מזונות יוכל לסייע להורה בחישוב דמי המזונות הנתבעים. חישוב דמי המזונות נעשה על ידי נוסחה מיוחדת שאותה יודע עורך הדין ולפיה יוכל לחשב את סכומם ולוודא שהם מספקים, ראויים והולמים עבור הילדים הקטינים ובהתאם לטובתם בלבד.
 4. עורך דין מזונות לעיתים אף נושא בידע ובמומחיות לענייני משמורת, כך שהוא יכול באותו המעמד לטפל ולהסדיר עבור ההורה את עניין משמורת ילדיו. שהרי, עניין משמורת הילדים משפיע באופן ישיר על עניין המזונות וגובהם. למשל, בעת משמורת משותפת בין ההורים על הילדים, סכום המזונות עלול להיות מופחת ולכן ישנו הצורך לייצוג של עורך דין מזונות מקצועי ומומחה.
 5. גם לאחר שנקבעים דמי המזונות, ייתכן כי אחד ההורים יבקש לדון בהם מחדש. במקרה שכזה, ישנו צורך לגייס עורך דין מזונות שיידע לשמור על דמי המזונות עבור ההורה שמנגד ולטובתם של הילדים כמובן.
יש דברים שלא עושים לבד! ליווי עורך דין מזונות

הנה כמה יתרונות נוספים של ליווי משפטי על ידי עורך דין משפחה מקצועי:

הנחיה להתנהלות נכונה בקביעת דמי המזונות

כאמור לעיל, קביעת סכום וגובה דמי המזונות נעשית על ידי חישוב המבוסס על נוסחה מסוימת, אותה יש לעורך הדין. על כן, כדי לחשב את גובה דמי המזונות הנכון והראוי, יש להסתייע בעורך דין מזונות מומחה ומקצועי לשם כך. לא רק זאת, כפי שציינו ומנינו ביתרונות שלעיל, הדיון וההסדר הראוי בנוגע לדמי המזונות יכול לבוא בכפיפה אחת עם עניינים נוספים בין בני הזוג הנוגעים לגירושיהם, כגון ענייני המשמורת על הילדים.  

דאגה לזכויות שלכם בהסכם המזונות

הליך גירושין הוא הליך מורכב וקשה, אשר לו צדדים רבים, מישורים ותחומים רבים שלהם יש לדאוג, כגון: מזונות הילדים, משמורת, חלוקת רכוש ועוד. מן הראוי כי כל צד יהיה מיוצג על ידי עורך דין, שיוכל לדאוג עבורו להסדר הטוב ביותר מול הצד השני וילחם על זכויותיו – גם אם שני הצדדים יכולים להגיע להסכמה הדדית בכוחות עצמם. כמובן שעורך דין מזונות מומחה ומקצועי יביא את ניסיונו הרב בתחום, כך שאף זכות מזכותו של בן הזוג לא תפגע או תוחסר במסגרת הסכם המזונות.  

חסכון של זמן וכסף רב 

הסתייעות של בני הזוג בעורך דין מזונות, למען השגת הסכם מזונות, יחסוך לצדדים זמן רב של דיונים רבים ביניהם ומחשבות רבות ולא וודאיות לגבי זכויותיהם. הסתייעות בעורך דין מזונות תסייע לצדדים לחסוך זמן מיותר בכך שעורך הדין יביא בפני הצדדים את כלל המידע המשפטי שהם דרושים לו כדי להחליט ולבחור את ההסדר המתאים להם בעבורם ובעבור ילדיהם. 

בנוסף, קביעת גובה המזונות הראוי הינו קריטי ביותר ולעיתים אין הצדדים יודעים באמת מהו החישוב הנכון עבור כך למען ילדיהם ויכולים לטעות בדרישתם. הסתייעות בעורך דין מזונות בעניין זה תחסוך לצדדים את הצורך בהתדיינות מחודשת על סכום המזונות בעתיד – מה שיהיה כרוך כמובן בעלויות משפט ושכר טרחת עורך דין בשנית ופשוט יסדיר בעבורם את הכל כהלכה מלכתחילה. 

תהליך יעיל וממוקד

הסתייעות של מי מהצדדים בעורך דין מזונות, יחסוך מהצדדים ללכת סחור סחור ולהיות ממוקדים בדרישותיהם ובמה שהם באמת צריכים עבורם ועבור ילדיהם. מי מהצדדים יכול בקלות לפעול מתוך מניעים אמוציונליים ושאינם בהכרח נכונים עבורו או למען טובתם של ילדיו. עורך דין מזונות יידע לכוון את הלקוח שלו לשימת דגש על הנושאים הרלוונטיים העיקריים בהם צריך לטפל ואותם יש להסדיר מול הצד השני, ולאחר מכן גם מול בית המשפט, במידת הצורך.

ניסיון בקידום תהליכים באווירה טובה

הליך גירושין הוא לרוב הליך מורכב וקשה מנשוא עבור הצדדים. במקרים רבים, הצדדים נושאים במטען רגשי גדול במהלך הליך הגירושין ומונעים במרבית המקרים מתוך אמוציות וסערת רגשות. רצוי לדאוג לכך כי קידום תהליכים במסגרת הליך הגירושין יעשה באווירה טובה בין הצדדים ככל שניתן. כשיש לכל אחד מהצדדים עורך דין מזונות מקצועי ומומחה, שמלווה אותם ומקדם עבורם את ההליכים בצורה מקצועית ובהתאם לנסיונו בתחום, הוא יידע לעשות זאת בצורה חיובית ולדאוג לקיומה של אווירה טובה בין הצדדים והשגת הסכם מיטבי בין בני הזוג בדרכי שלום.

מתן פתרונות גם במקרים מורכבים

היות שהליך הגירושין הוא הליך כה מורכב וקשה, הצדדים יכולים להרגיש שהם הגיעו ל״מבוי סתום״ בסוגיות רבות עליהם הם צריכים להגיע להסכמה. עורך דין מזונות מקצועי ומומחה יעזור לצדדים להגיע ולמצוא פתרונות לדילמות השונות, על כלל סוגיהן. עורך דין מזונות מנוסה ומקצועי בתחומו, יידע להשיג עבור הצדדים פתרון מיטבי להסדרים הכספיים, תוך שמירה והגנה על האינטרסים האישיים של הלקוח שלו ותוך שמירה על טובתם של הילדים. 

מישהו להתייעץ בו ברגעים הקשים של תהליך הגירושין

כאמור הליך גירושין הוא הליך קשה ומורכב עבור בני הזוג שרוצים להתגרש. הליך זה הינו תובעני, הן במישור הרגשי והן במישור הכלכלי. בדיוק בשל מישורים אלו חשוב שהצדדים יבינו כי עורך דין מזונות רואה קודם כל את הפן האנושי ואת הצדדים עצמם כבני אדם דבר ראשון. בתוך כך הוא צריך להיות עבור הלקוח שלו מי שניתן לדבר איתו על הכל, לספר לו גם את הדברים האישיים ביותר שקורים בין הצדדים וכמובן לייעץ עבורו את מה שהכי טוב לו. עורך דין המזונות צריך להיות בר שיח עבור הלקוח שלו, לגרום לו להרגיש נוח, מקיים שיח מכבד, מכיל, מבין ובסופו של דבר גם מסייע ומוצא את הפתרונות הנכונים.  

יש דברים שלא עושים לבד! ליווי עורך דין מזונות כדי שתוכלו להמשיך הלאה בכבוד.

כמו שאתם כבר מבינים, הסכם מזונות הוא דבר מורכב ביותר ומושפע מאינספור גורמים. 

בדיוק בגלל זה ועל מנת לשמור על הזכויות שלכם ולהגן על ילדיכם, מומלץ בחום להתייעץ עם עו"ד גירושין מנוסה לפני כל פעולה שתעשו.

משרד עורכי דין MGN הינו משרד מקצועי ומומחה בענייני גירושין ומזונות, ומלווה הורים רבים כבר 20 שנה, במקצועיות רבה ובמומחיות הנדרשת. 

צרו קשר עוד היום לשיחת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות, ונשמח לעמוד לשירותכם.

שתפו:

עוד באותו נושא

השאירו פרטים ונחזור אליכם

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.