משרד עורכי דין משפחה MGN

חלוקת עסק בגירושין עלולה להיות מקור לקונפליקטים וויכוחים מרים בין בני הזוג. מדובר במשימה מורכבת במובנים רבים. לכן במאמר שלפניכם, בחרנו לדון בהיבטים המשפטיים והמעשיים השונים של חלוקת עסק בין בני זוג בגירושין.

בשורות הבאות נפרט:

 • לפי מה תתבצע חלוקת עסק בגירושין
 • מה משפיע על החלוקה
 • אילו נכסים עסקיים לא יחולקו בגירושין
 • השפעת חלוקת העסק על חלוקת הרכוש הכללית בגירושין
 • ועוד!

אם אתם מתגרשים – לא משנה אם העסק שייך לשניכם רק לאחד מכם, חשוב מאוד שתבינו את ההשלכות והדרכים הנכונות לחלוקה הוגנת שלו. פנו כעת למשרד עו"ד משפחה MGN כדי לשמור על האינטרסים שלכם.

משרד עורכי דין נחום, ג'ארדשטיין-משלי
ייצוג משפטי מוביל בתחום המשפחה
עו"ד לאה משלי גירארדשטיין

על פי מה תתבצע חלוקת עסק בגירושין?

חלוקת עסק בגירושין תתבצע בשיטות שונות לפי הנסיבות הספציפיות לבני הזוג:

עסק הרשום על שם אחד מבני הזוג

גם אם העסק רשום רשמית על שם אחד מבני הזוג, אם הוא נוהל או התפתח במהלך החיים המשותפים, הוא לרוב ייחשב נכס משותף לצורך חלוקת הרכוש בגירושין. זאת בגלל הנחת החוק שבני זוג תומכים זה בזה ותורמים לקידום הקריירה והעסק של בן הזוג, גם אם לא באופן ישיר.

כלומר, בהעדר הסכם ממון הקובע אחרת, גם בן הזוג שאינו רשום כבעלים יהיה זכאי למחצית משווי העסק בעת הגירושין. 

עסק משותף

כאשר מדובר בעסק הרשום בהגדרה על שם שני בני הזוג, ברור יותר שמדובר בנכס משותף שיש לחלק בצורה שווה ביניהם בתהליך הגירושין. במקרה כזה צריך להעריך את שווי העסק, ולחלק את הבעלות על פי חלקם של כל אחד מבני הזוג בו. אפשר לעשות זאת באמצעות מכירה לצד שלישי, או שאחד הצדדים ירכוש את חלקו של השני.

איך מתנהלת חלוקת המניות בנוגע לידועים בציבור?

גם אם מדובר בזוג שאינו נשוי רשמית אלא מוגדר כידועים בציבור, הם זכאים למעמד שווה בכל הנוגע לרכוש המשותף ולחלוקתו בפרידה, בדומה לזוגות נשואים. 

במקרה כזה, עסק שהתפתח במהלך שנות החיים המשותפים של בני זוג ידועים בציבור, יחשב כנכס משותף לכל דבר ועניין בעת פרידה, וחלוקתו תתבצע באופן דומה לאופן בו היא מתבצעת בקרב זוגות נשואים המתגרשים.

אולי יעניין אתכם גם – חלוקת מניות בגירושין >>

חלוקת עסק בגירושין היא מורכבת ומלאה אתגרים, כדאי שיהיה לכם מגן

מה משפיע על חלוקת עסק בגירושין?

ישנם מספר גורמים מרכזיים שמשפיעים על האופן בו יחולק עסק בין בני זוג בתהליך הגירושין:

חוק יחסי ממון – דבר החוק בנוגע לחלוקת עסק בגירושין

על פי חוק יחסי ממון, בהעדר הסכם ממון שקובע אחרת, העסק המשותף של בני הזוג יחולק ביניהם באופן שווה, כחלק מהליך חלוקה שוויוני שנקרא "איזון משאבים" בגירושין. 

כלומר, יש להעריך את שוויו הכולל של העסק, בהתחשב בנכסים, בהתחייבויות ובפוטנציאל הרווח שלו, ולחלק את הערך באופן שווה בין בני הזוג.

אמנם בני הזוג יכולים להסכים ביניהם על חלוקה אחרת, למשל שצד אחד ימשיך לנהל את העסק תמורת פיצוי כספי לצד השני, אך כשאין הסכמה כזו, בית המשפט ינחה לחלוקה שוויונית כברירת מחדל.

הלכת השיתוף – האם זה חל עליכם?

חוץ מחוק יחסי הממון, גם עיקרון משפטי שנקרא "הלכת השיתוף", משפיע על החלוקה במקרים מסוימים. הלכה זו חלה בעיקר על זוגות שנישאו לפני שנת 1974 וזוגות ידועים בציבור, וקובעת שלרוב נכסים שנצברו במהלך הנישואים הם בבעלות משותפת בחלקים שווים של בני הזוג, אלא אם כן הוכח אחרת.

כלומר, גם אם העסק רשום רק על שם אחד מבני הזוג, אם הוא פותח או התפתח במהלך שנות הנישואים (של זוג שהתחתן לפני שנת 74') או החיים המשותפים כידועים בציבור, על פי הלכת השיתוף, בן הזוג השני זכאי למחצית מערכו בעת הגירושין.

איך מחלקים את נכסי הקריירה והמוניטין?

חלק חשוב משווי העסק הוא המוניטין שצבר, כלומר המוניטין האישי של בעליו והמוניטין של העסק עצמו. גם ערך זה, למרות שהוא לא מוחשי, צריך להילקח בחשבון בחלוקת העסק בגירושין.

בית המשפט פסק בעבר שאם המוניטין נצבר בזכות תמיכה או מאמצים של שני בני הזוג, הוא נכס משותף שיש לכלול בחישוב שווי העסק לצורך איזון המשאבים ביניהם. 

כלומר, גם אם בן זוג אחד בלט יותר בתרומתו לעסק, בן הזוג השני זכאי לחלק מהמוניטין ששימש כדי לבנות את הקריירה המשותפת.

האם מכירת העסק עומדת על הפרק?

אם הזוג מבקש להיפרד סופית אך לא מצליח להגיע להסכמות בנוגע לחלוקה, לעיתים האפשרות הטובה ביותר היא מכירת העסק לגורם חיצוני. כך בני הזוג יכולים לחלק את התמורה באופן שווה ולהמשיך הלאה בנפרד.

במקרה של מכירת העסק, יש לבצע הערכת שווי מקצועית ואובייקטיבית על ידי גורם מוסמך, תוך התייחסות לכל הנכסים, ההתחייבויות, המוניטין והפוטנציאל של העסק. לפעמים בית המשפט ימנה מומחה מטעמו לצורך זה.

מי ימשיך להפעיל את העסק?

אפשרות אחרת שכיחה היא שאחד מבני הזוג ירכוש את חלקו של השני בעסק וימשיך לנהל אותו לבדו לאחר הגירושין. במקרה כזה, מבוצעת הערכת שווי כוללת לעסק, והצד שמבקש להמשיך בניהולו צריך לשלם לצד השני את שווי מחצית העסק שמגיע לו.

אם בני הזוג מסוגלים לשתף פעולה גם לאחר הגירושין, ניתן להמשיך בניהול משותף של העסק במתכונת של שותפות עסקית. אמנם זהו לרוב לא פתרון אידיאלי בנסיבות של גירושין, אך עבור זוגות מסוימים זו יכולה להיות דרך לשמר את העסק ולא לפגוע בהכנסות.

השיקולים המשפטיים הרלוונטיים למקרה הפרטי שלכם

בסופו של דבר, כל תהליך גירושין הוא ייחודי ונסיבותיו שונות. לכן חשוב מאוד לקבל ליווי משפטי צמוד המותאם לצרכים הספציפיים של המקרה שלכם, כדי לשמור על האינטרסים שלכם בחלוקת העסק.

בהעדר הסכם ממון, כל אחד מבני הזוג יהיו זכאים למחצית משווי העסק

איך מתבצעת הערכה של שווי העסק?

כדי לחלק את העסק באופן הוגן, צריך קודם כל לקבוע מה שוויו. תהליך הערכת שווי של עסק לצורך גירושין היא פעולה מורכבת שמשלבת ניתוח חשבונאי, עסקי ומשפטי.

לרוב, כל אחד מבני הזוג מביא מומחה מטעמו להערכת השווי. במקרה של חוסר הסכמה, ימנה בית המשפט מומחה מטעמו שחוות דעתו תסייע להכריע בנושא.

שיטת היוון תזרימי המזומנים

זוהי שיטה מקובלת לביצוע הערכת שווי של עסק בגירושין. בשיטה זו, מנתחים את התזרים העתידי הצפוי של העסק על בסיס ביצועיו בשנים האחרונות ותחזיות לשנים הקרובות, ומחשבים את הערך הנוכחי של הרווחים העתידיים.

שלבי הערכת השווי לעסק

שלבי הערכת השווי כוללים:

 1. ניתוח פיננסי מקיף – בחינת נתוני הרווח וההפסד, המאזן, תזרימי המזומנים, שיעור הצמיחה, וכו'.
 2. הערכת הנכסים המוחשיים – שווי המבנים, הציוד, המלאי וכדומה.
 3. הערכת נכסים לא מוחשיים – כולל מוניטין, זכויות קניין רוחני, מאגרי מידע ועוד.
 4. ניתוח ענפי והשוואה לעסקים דומים – במטרה להעריך איפה העסק ממוקם ביחס למתחריו בשוק ואת פוטנציאל הרווח שלו.
 5. ניכוי התחייבויות וחובות – יש להפחית חובות והתחייבויות עתידיות משווי הנכסים.
 6. הכנת דו"ח אומדן שווי מפורט ומנומק – דוח שמתבסס על כל השיקולים וההיבטים שנבדקו.

בכל מקרה חשוב להיעזר באנשי מקצוע מוסמכים, עם ניסיון רלוונטי בהערכות שווי לצרכים משפטיים ולצורכי גירושין בפרט, כדי לקבל תמונה אמינה ככל האפשר של מצבו ושוויו האמיתי של העסק.

אלו עסקים ונכסים לא יחולקו בגירושין?

למרות שכברירת מחדל כל הנכסים שנצברו בנישואים מיועדים לחלוקה בגירושים, ישנם כמה חריגים שלא יכללו בחלוקה בין בני הזוג:

 • נכסים או עסקים ששייכים באופן בלעדי לאחד הצדדים מלפני הנישואים, ולא עברו שינוי מהותי במהלך הנישואים, לא יחשבו כחלק מהרכוש המשותף לחלוקה. זאת בתנאי שלא נעשו בהם שינויים מהותיים או שלא נוצרה לגביהם כוונת שיתוף במהלך החיים המשותפים.
 • נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה אישית על ידי אחד מבני הזוג במהלך הנישואים, גם הם לא יכללו בחלוקת הרכוש. זאת אלא אם כן הופגנה כוונה ברורה לשתף בהם את בן הזוג השני.
 • עסק לא יחולק אם הוכח שמדובר בעסק או נכס שנרכש או פותח מכספים פרטיים שהגיעו לאחד מבני הזוג (כגון פיצויים או כספי ביטוח)
 • אם יש הסכם ממון תקף הקובע הפרדה רכושית בין בני הזוג.

עם זאת, במקרים שבהם בן הזוג השני סייע משמעותית בפיתוח העסק לאורך השנים, גם אם לא באופן פורמלי, עשוי להיווצר מצב של "כרסום" בהפרדה הרכושית, והעסק עלול בכל זאת להיחשב כמשותף במידה כזו או אחרת.

איך משפיעה חלוקת העסק על חלוקת הרכוש הכללית בגירושין?

כשזוג עומד בפני גירושין ויש ברשותו עסק, השווי שלו והחלוקה שלו ישפיעו באופן ישיר על חלוקת הרכוש הכוללת ביניהם.

ראשית, שווי העסק יהווה לרוב חלק משמעותי מסך כל הרכוש המשותף לחלוקה. לכן הערכת השווי של העסק היא קריטית כדי לקבוע מה סכום הנכסים הכולל שעומד על הפרק.

שנית, אם אחד מבני הזוג מקבל את מלוא או רוב הבעלות בעסק, הדבר יקוזז מול שאר הנכסים שלהם כגון דירות, כספי חסכון, קרנות השתלמות וכדומה, כדי להגיע לאיזון כולל. 

כלומר, אם למשל שווי העסק הוא מיליון שקלים, הרי שהצד שמקבל אותו יצטרך לקזז כנגדו נכסים אחרים בשווי של כחצי מיליון שקלים שיעברו לצד השני, כדי לשמור על חלוקה שווה של סך הרכוש.

בכל מקרה, אין ספק שמורכבות הסוגיות השונות הכרוכות בחלוקת עסק משותף בגירושין, משליכה על מכלול הסדרי הרכוש בין בני הזוג המתגרשים. לכן, כדאי מאוד להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין, שיוכל ללוות אתכם ולייצג את האינטרסים שלכם כמו שצריך, לאורך כל שלבי ההליך.

אולי יעניין אתכם גם:

שאלות נפוצות בנושא חלוקת עסק בגירושין

להלן מספר שאלות נפוצות שמגיעות אלינו מלקוחות, בנושא חלוקת עסק בגירושין:

מהו ניתוח תזרים מהוון בנוגע לחלוקת עסק בגירושין?

ניתוח תזרים מזומנים מהוון הוא כלי מקובל להערכת שווי של חברות ועסקים לצורך מכירה, מיזוג או במקרה של גירושין. באמצעות שיטה זו בוחנים את תזרימי המזומנים הצפויים של העסק, מנכים מהם את ההוצאות והחובות, ומחשבים את הערך הנוכחי נטו של הרווחים העתידיים. לרוב נעזרים לצורך זה בחוות דעת של אקטואר גירושין.

מה עושים אם נעשה הסכם חלוקת עסק מקפח?

פסיקת בית המשפט העליון קבעה שהסכם גירושין שנחתם בהסכמה אך בנסיבות לחץ או מתוך חוסר מידע מלא, עשוי להיות נתון לביטול או לשינוי בדיעבד. כלומר, אם נחתם הסכם לחלוקת העסק המשותף של בני הזוג, ולאחר מכן מתגלה שהוא מקפח באופן משמעותי את אחד הצדדים, למשל בגלל שווי שגוי שהוצג או מכיוון שנחתם בנסיבות של איום או הטעיה, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל או לשנות את ההסכם.

עם זאת הנטייה היא לכבד הסכמים שנחתמו מרצון, ולא בקלות יתערב בית המשפט בהסדרים ממוניים בין בני זוג גרושים. נטל ההוכחה שמדובר באמת בהסכם בלתי הוגן ובלתי צודק מוטל על מי שמבקש לבטלו, ועליו להיות משכנע.

חשיבות הליווי המשפטי בחלוקת עסק בגירושין 

חלוקת עסק בגירושין היא מורכבת ומלאת אתגרים משפטיים, כלכליים, עסקיים ולפעמים גם רגשיים.
טעויות בשלב זה עלולות לגרום לנזקים עסקיים וכלכליים קשים ולהחמיר את הקרע בין בני הזוג. לכן, קריטי לשכור את שירותיו של עורך דין משפחה המתמחה בגירושין בין בעלי עסקים, שידע לכוון אתכם בתהליך תוך שמירה על האינטרסים והזכויות שלכם.

אל תפקירו את גורל העסק והמצב הכלכלי שלכם בגירושין – פנו כבר עכשיו אל משרד עו"ד משפחה MGN שילווה אתכם לאורך כל הדרך.

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

כתבות נוספות

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

מאמרים אחרונים

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את זכויות בני הזוג בנכס המקרקעין המשמעותי ביותר – דירת המגורים שלהם. הסכם זה מגן על

המשך קריאה
הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את מערכת היחסים הכלכלית והאישית בין בני זוג החיים יחד ללא נישואין. הסכם זה מעניק ביטחון ויציבות

המשך קריאה
הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הוא חוזה משפטי מחייב בין שני אנשים שמעוניינים להביא ילד לעולם ולגדל אותו ביחד, מבלי להיות בזוגיות רומנטית זה עם זה. ההסכם

המשך קריאה

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.