משרד עורכי דין משפחה MGN

לנושא של חלוקת רכוש בגירושין יש השפעה רבה על העתיד הכלכלי של שני הצדדים בגירושין כמו גם על ילדיהם ואיכות חייהם של כל המעורבים. בהתאם לכך, חלוקת הרכוש בגירושים נחשבת כתהליך מורכב ורגיש שהטיפול בו מצריך ניסיון משפטי משמעותי מאוד. 

במדריך שלפניכם נפרט: 

 • איך חלוקת רכוש בגירושין עובדת בפועל?
 • מה חשוב לדעת לפני שנכנסים לתהליך?
 • מדוע אסור לוותר על ליווי משפטי במסגרתו?
 • אילו סוגים של רכוש מיועדים לחלוקה בגירושין?
 • כיצד הדבר מתבצע כשיש ילדים בתמונה?
 • אילו אלטרנטיבות קיימות כיום לתביעת חלוקת רכוש שמתנהלת בבתי המשפט?

ליצירת קשר לייעוץ בנושא חלוקת רכוש בגירושין – צרו קשר כעת עם משרד עורך דין משפחה MGN.

משרד עורכי דין נחום, ג'ארדשטיין-משלי
ייצוג משפטי מוביל בתחום המשפחה
נחום גרארד

תהליך חלוקת רכוש בגירושין – איך זה עובד בפועל?

ההליך של חלוקת רכוש בגירושין מוסדר במסגרת חוק יחסי ממון בין בני זוג שנחקק בשנת 73' ונכנס לתוקפו ב- 74'. בחוק זה נקבע כי כל הרכוש שבני הזוג צברו בתקופת נישואיהם, יתחלק שווה בשווה ביניהם במידה ויתגרשו. זאת מלבד מקרים חריגים שלגביהם נרחיב בהמשך.

מה קובע החוק בעניין חלוקת רכוש בגירושין?

בעניין חלוקת רכוש בגירושין, חוק יחסי הממון קובע שאת הרכוש שנצבר בין בני הזוג לאורך תקופת הנישואין, יש לחלק ביניהם באופן שוויוני כאשר הם יתגרשו. עיקרון זה נקרא "עיקרון איזון המשאבים" והוא נשען על נקודת המוצא שהנכסים שנצברו בין בני הזוג בתקופת חייהם המשותפים כזוג נשוי, הם בגדר רכוש משותף לשניהם, ללא תלות בזהות בן הזוג שעל שמו הנכסים רשומים. 

אותו העיקרון רלוונטי לא רק לגבי חלוקת הזכויות בין הצדדים בגירושין, אלא גם לחלוקת החובות ביניהם. בפשטות זה אומר שבמידה ובתקופת הנישואין של בני הזוג הם צברו חובות, שניהם ידרשו לכסות את החובות הללו בגירושין, חוץ מאשר בהתקיים נסיבות מיוחדות.

הלכת שיתוף

מאחר וחוק יחסי ממון נכנס לתוקף בינואר 1974, על זוגות שהתחתנו לפני מועד זה, חל כלל משפטי אחר הידוע בתור "הלכת השיתוף". זהו בעצם המתווה המשפטי שנועד להסדיר את אופן חלוקת הרכוש בגירושין עבור זוגות שהסדר איזון משאבים לא תקף לגביהם בגלל תאריך חתונתם. גם הלכת השיתוף מבוססת על הקונספט שכל אחד מהצדדים לנישואין זכאי במידה זהה לצד השני לבעלות על הרכוש שהושג בתקופת הנישואים.

פירוש הדבר הוא שגם במידה ורק אחד מבני הזוג אחראי בפועל להשגתו של רכוש כלשהו, כמו נכס עסקי למשל, אם אותו רכוש הושג בתקופת הנישואין, הוא ייחשב כרכוש ששייך לבני הזוג במשותף. בהתאם לכך, לשני הצדדים יהיו זכויות וחובות ברכוש הזה. 

מתי הלכת שיתוף לא רלוונטית?

אולם הלכת השיתוף לא תקפה לגבי רכוש שאחד מבני הזוג קיבל כמתנה אישית, בירושה שמיועדת אך ורק לו (או לה), או שהגיע איתו מראש לנישואין ולא הביע שום רצון במהלכם לחלוק ברכוש זה עם הצד השני. רכוש מהסוגים הללו לרוב ייחשב כרכוש בלעדי של אחד הצדדים בגירושין בלבד ולא יהיה בר חלוקה במסגרת חלוקת הרכוש בגירושים.

כמובן, אם בני הזוג נישאו החל משנת 1974, הלכת השיתוף לא תהיה רלוונטית לגביהם, אם כי עיקרון איזון המשאבים שלגביו פירטנו קודם. 

גם אם הצדדים ערכו הסכם ממון וחתמו עליו או הגיעו לכל הסכמה אחרת למתווה חלוקת רכוש שונה בהסכם הגירושין שלהם, אזי הלכת השיתוף לא תהיה רלוונטית. כך גם במידה וחלוקת הרכוש תטופל בתביעת חלוקת רכוש בבית משפט, שבה בית המשפט ייתן פסק דין שקובע חלוקה בלתי שוויונית.

איזון משאבים

הסכם חלוקת רכוש, הידוע גם כהסדר איזון משאבים, מהווה פתרון לסוגיית חלוקת הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות בין בני זוג העוברים הליך גירושין בארץ. ההסדר מתייחס למגוון רחב של נושאים, כולל חלוקה של חשבונות בנק, מקרקעין, חסכונות, השקעות כספיות וכל רכוש או חוב נוסף שנרכשו על ידי בני הזוג בתקופת נישואיהם.

הסדר איזון המשאבים נועד לחלק את הרכוש וההתחייבויות הכספיות באופן שוויוני והוגן בין בני הזוג, תוך מתן תשומת לב למצבם ולדרישותיהם של שני הצדדים המעורבים.
עם זאת, חלוקת הנכסים והחובות במסגרת הגירושין עלולה להיות מסובכת, ולהצריך הסתייעות באנשי מקצוע כרואי חשבון, אקטואר גירושין (שמאי) וכמובן עורך דין לענייני משפחה המתמחה בתביעות חלוקת רכוש בגירושין, בכדי לסייע בהערכת השווי לנכסים וההתחייבויות הרלוונטיים.

6 סוגי נכסים חריגים שלא נכללים בהסדר איזון המשאבים בגירושין

חריגים להסדר איזון משאבים – מה זה אומר?

בחוק יחסי ממון יש קטגוריות מוגדרות של סוגי נכסים חריגים שלא נכללים בהסדר איזון המשאבים בגירושין:

 1. נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין: כל רכוש שהיה שייך לאחד הצדדים לפני מועד הנישואין, לא ייחשב כרכוש משותף ולא יהיה נתון לחלוקה שווה בעת הגירושין.
 2. נכסים שהתקבלו בירושה או כמתנה: רכוש שהגיע לידי אחד מבני הזוג באמצעות ירושה או כמתנה, בין אם לפני הנישואין או במהלכם, לא ייחשב כרכוש משותף ולא יחולק באופן שווה בגירושין, מלבד במקרים שבהם הנכס יועד לשני בני הזוג.
 3. רכוש שנרכש לאחר סיום הנישואין: נכסים שנרכשו על ידי אחד הצדדים לאחר השלמת הליך הגירושין, לא ייחשבו כרכוש משותף ולא יהיו כפופים לחלוקה.
 4. פריטים בעלי אופי אישי: נכסים או רכוש הנחשבים כבעלי אופי אישי, כדוגמת בגדים או תכשיטים פרטיים, על פי רוב לא יהיו נתונים לחלוקה בהליך הגירושין.
 5. רכוש שהוגדר ללא חזקת שיתוף בהסכמה בכתב: נכסים שבני הזוג הסכימו ביניהם בכתב, כי לא יהיו ברי חלוקה במקרה של פרידה או גירושין – בין אם באמצעות הסכם ממון או חוזה אחר, לא יחולקו.
 6. קצבאות מסוימות בעלות אופי אישי: תשלומי קצבה המשולמים לאחד מבני הזוג, כגון קצבת זקנה או קצבה בגין נכות, אינם נתונים לחלוקה במסגרת הסדר איזון המשאבים בעת גירושין.

החרגות הנ"ל אינן בהכרח מוחלטות, ובית המשפט רשאי להפעיל שיקול דעת בנוגע להכללתן בהסדר איזון המשאבים, במקרים בהם הוא סבור שמן הראוי לעשות זאת.

עורך דין בעל ניסיון בתחום דיני המשפחה יכול לסייע בהכוונת הצדדים להליך חלוקת רכוש הוגן ויעיל, גם במקרים של תיקי גירושין בעלי מורכבות יחסית.

הסכם ממון והשפעתו על חלוקת רכוש בגירושין

הסכם ממון הוא הסכם חוזי המעניק לבני זוג את האפשרות, לקראת נישואיהם או במהלכם, להגדיר את אופן חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של סיום הנישואין. למרות שהוראת ברירת המחדל בחוק יחסי ממון מורה על חלוקה שוויונית של הרכוש המשותף, בני הזוג רשאים להסדיר את חלוקת נכסיהם באופן שונה באמצעות הסכם ממון. כדי להבטיח את תקפותו ויעילותו של ההסכם, יש לנסח אותו בצורה מקיפה ומדויקת, ולכן רצוי להיעזר בשירותי עורך דין משפחה מומלץ בניסוח ההסכם ואישורו.

מתי תתקיים חלוקת רכוש לא שיוויונית?

חוק יחסי ממון מאפשר לבית המשפט, במקרים יוצאי דופן ולפי בקשת אחד מבני הזוג, לחרוג מהכלל של חלוקת רכוש שוויונית בגירושים ולקבוע חלוקה לא שווה.

מדובר במצבים נדירים כמו לדוגמה כאשר אחד הצדדים מוכיח כי חווה אלימות חמורה בנישואין או שנמנעה ממנו ההזדמנות להתפתחות מקצועית ולהשתלבות בעבודה, ולכן הוא יוצא מהנישואין במצב נחות המצדיק פיצוי באמצעות חלוקת רכוש לא שוויונית.

דוגמה נוספת היא כאשר קיים פער כלכלי משמעותי בין בני הזוג, שנובע מכך שאחד מהם ויתר על פיתוח הקריירה האישית שלו כדי לאפשר לבן הזוג השני להגדיל את יכולת ההשתכרות שלו. במקרה כזה, ייתכן שבן הזוג שוויתר על קידום הקריירה שלו יהיה זכאי לחלק מערך נכסי הקריירה של בן הזוג שהגדיל את כושר ההשתכרות שלו.

בית המשפט מוסמך לחלק את הנכסים באופן שנראה לו צודק, תוך התחשבות בצרכים ובנסיבות של שני הצדדים.

בית המשפט יכול גם להתחשב בהסכמים בין הצדדים, כמו הסכמי ממון, בעת קבלת ההחלטה, מאחר שגם לדיני החוזים והרכוש עשויה להיות השפעה על הליך חלוקת הנכסים בגירושין. אבל הסכמים אלו אינם מחייבים את בית המשפט, והוא יכול לבטל אותם אם ימצא שהם לא הוגנים או לא סבירים.

בכל מקרה, לפני תחילת הגירושין, מומלץ להכין רשימה מפורטת של הנכסים המשותפים כדי להקל ולפשט את תהליך החלוקה.

מתי במהלך תהליך הגירושין מתקיימת חלוקת הרכוש?

לרוב איזון המשאבים מתבצע לאחר סיום הנישואין מבחינה משפטית, כלומר אחרי סידור הגט. אך במצבים חריגים, ייתכן שאיזון המשאבים יתבצע בשלב מוקדם יותר.

על פי מה תתבצע חלוקת הרכוש בפועל?

לצורך ביצוע חלוקת הרכוש בפועל, נדרשת הערכת שווי לכל הנכסים המשותפים לבני הזוג, בלי קשר לשאלה אם הם רשומים על שם שניהם או אחד מהם בלבד (חוץ מנכסים שמוחרגים מראש מאיזון המשאבים). לצורך הערכת השווי, מקובל להיעזר ברואה חשבון או אקטואר גירושין.

בתהליך הערכת השווי מתוך שווי הנכסים הרלוונטיים יש להפחית את הסכום של ההתחייבויות הכספיות החלות עליו.

אם שווי הנכסים של אחד מבני הזוג גבוה משל בן הזוג האחר, מחויב הראשון להעביר לשני מחצית מההפרש – בין אם בכסף או בשווה ערך (כלומר, בן הזוג יכול להעביר סכום כספי לבן הזוג השני, או לחלופין להעביר לבעלותו נכס מנכסיו בשווי זהה).

בסוף האיזון, הנכסים של בני הזוג יחולקו ביניהם בצורה שוויונית (באמצעות חלוקה בעין של הנכסים עצמם או על ידי העברת תשלומי איזון), למעט במקרים בהם התקיימו נסיבות יוצאות דופן שמצדיקות חלוקה לא שוויונית של המשאבים.

מה נחשב רכוש משותף בגירושין?

לפי חוק יחסי ממון, כל הנכסים שנצברו בידי בני הזוג בתקופת הנישואין נחשבים אוטומטית כרכוש משותף, ללא תלות בשאלה אם הם רשומים על שם שני בני הזוג או רק על שם אחד מהם – חוץ מנכסים ספציפיים שיפורטו בהמשך. נכסים אלו כוללים, בין היתר, נדל"ן, חסכונות, ניירות ערך, כלי רכב וכדומה.

כך למשל, נכס מקרקעין שנרכש במשותף על ידי בני הזוג במהלך חייהם המשותפים, עסק שהוקם על ידי אחד מבני הזוג בתקופת הנישואין כאשר כל המניות רשומות על שמו, או חשבון בנק שנפתח על ידי אחד מבני הזוג בהיותם נשואים ורשום על שמו בלבד – כל אלו ייחשבו כנכסים משותפים.

השיתוף חל גם על זכויות עתידיות, דוגמת זכויות פנסיה, ביטוחי מנהלים, פיצויי פיטורין, קרנות השתלמות וקופות תגמולים.

אולם קיימים סוגי נכסים שלא ייחשבו כמשותפים, ועליהם ההסדר אינו חל, גם במקרה שהגיעו לרשותו של אחד הצדדים בתקופת הנישואין, כפי שיפורט בהמשך.

מדובר כפי שאתם מבינים, בסוגיה מורכבת, ולכן תמיד מומלץ להיוועץ עם עורך דין גירושין בנושא. פנייה מוקדמת לעו"ד גירושין עשויה לחסוך לכם כסף רב ועוגמת נפש לא מבוטלת!

3 דברים שחשוב לדעת לפני שנכנסים לתהליך חלוקת רכוש בגירושין

3 דברים שחשוב לדעת לפני שנכנסים לתהליך חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת הרכוש בגירושים מערבת גם את חלוקת הנכסים והזכויות בין בני הזוג, וגם את חלוקת ההתחייבויות הכספיות שלהם. קריטי להכיר את הזכויות המגיעות לכם בתהליך, וגם את החובות שיחולו עליכם. לא פחות חיוני מכך הוא להבין מפני מה כדאי להיזהר, בדגש על הסיכון להסתרת נכסים על ידי בן הזוג השני בגירושין, וצורת חלוקת החובות בגירושין. בהמשך נרחיב על כל הנקודות הללו.

הבטחת זכויות ברכוש משותף בגירושין

אנשים רבים חושבים כי לרישום נכס על שם אחד מבני הזוג בנישואין, יש השפעה על אופן חלוקת הרכוש בגירושים. אולם זוהי טעות מאחר שכל הנכסים שנצברו בנישואין נחשבים כרכוש משותף, בלי קשר לשאלה על שם מי מבני הזוג הם רשומים.

כל הנכסים שנצברו בנישואין נחשבים כרכוש משותף, בלי קשר לשאלה על שם מי מבני הזוג הם רשומים.

למרות זאת, חשוב להיות ערניים לזכויות שלכם בגירושין ולשקול לנקוט בצעדים משפטיים כהוצאת צווי מניעה או הטלת עיקולים, במטרה למנוע מכירה של נכסים על ידי הצד השני וכדי להבטיח את זכויותיכם בתמורה שתתקבל. חיוני לנקוט באמצעי זהירות אלו גם במקרים של הליכי גירושין שמתנהלים לכאורה בצורה תקינה וללא עימותים מיוחדים, שכן פעולה אקטיבית ויזומה היא קריטית למניעת נזקים כלכליים עתידיים.

היזהרו מהסתרת נכסים בגירושין

לפעמים אחד מבני הזוג אינו מודע לקיומם של נכסים מסוימים, שהוסתרו על ידי בן הזוג האחר. בעת כניסה לתהליך של חלוקת רכוש במסגרת הליך גירושין, קיימת חשיבות רבה לבדוק את הסוגיה הזו לעומק. ניתן לפנות לגורמים רשמיים או להיעזר בשירותיהם של חוקרים פרטיים, במטרה לעקוב אחר הפעילות הפיננסית של הצד השני בתקופה האחרונה. למרות שרצוי להימנע ממצב של חוסר אמון כה משמעותי בין בני זוג לשעבר, לעיתים יש הכרח בנקיטת צעדים כאלו כדי להבטיח שכל אחד מהצדדים יזכה לקבל את החלק המגיע לו.

חלוקת חובות בגירושין

בית המשפט רואה בכל חוב שנוצר בתקופת הנישואין כחוב משותף של בני הזוג, ללא תלות בשאלה מיהו הצד שנטל את ההלוואה או על שם מי היא רשומה. אך התחייבויות כספיות שאינן קשורות לניהול משק הבית המשותף ונוצרו על ידי אחד מבני הזוג בלבד, כגון חובות הנובעים מעיסוק בפעילות לא חוקית, הימורים או בגידה של אחד הצדדים, לא ייחשבו כחובות משותפים, בכפוף להוכחה כי החוב אינו קשור למשק הבית המשותף. בנוסף, מצבים מסוימים, דוגמת אי-תשלום מסים או צבירת קנסות ללא ידיעתו של בן הזוג האחר, עלולים להוביל את בית המשפט לסווג את החוב כשייך לצד אחד בלבד. לכן מומלץ לגלות זהירות בעת נטילת חובות והלוואות בתקופת הנישואין, בכדי להימנע מסיבוכים פוטנציאליים.

לאור כל זאת, קיימת חשיבות רבה להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ניסיון בתחום דיני הגירושין, אשר ביכולתו להבהיר את ההשלכות הנובעות מתהליך חלוקת הרכוש בין בני הזוג בגירושין.

אל תוותרו על ליווי משפטי במהלך כל תהליך הגירושין

חלוקת הרכוש בגירושין עשויה להימשך הרבה זמן, במיוחד כשמעורבים בה בירורים מעמיקים, שימוש בשירותי חוקרים פרטיים ומחלוקות הנוגעות להסכמי ממון או לנכסים ספציפיים. גורמים אלו עלולים לגרום להתמשכות הדיונים ומריבות קשות בין הצדדים. עם זאת, חשוב להפנים שלפעמים נכונות להתפשר היא הנתיב הטוב ביותר להתקדם קדימה, גם לטובת הילדים וגם לטובת היכולת של בני הזוג לפתוח בדרך חדשה בחייהם בצורה האופטימלית.

עם זאת, סיוע משפטי הוא קריטי לחלוקת רכוש תקינה והוגנת. שכן החוקים הנוגעים לחלוקת הרכוש עשויים להיות מורכבים ומשתנים בהתאם לנסיבות המקרה. עו"ד משפחה הבקיא בחוק יחסי ממון, הלכת השיתוף ודיני גירושין, מסוגל לספק לבני הזוג עזרה בהתמצאות במסגרת המשפטית שקשורה לחלוקת הנכסים בגירושין, ולפעול על מנת להגן על זכויות לקוחותיו תוך שאיפה להשגת חלוקה צודקת של הרכוש. 

ביכולתו גם לסייע במשא ומתן לגיבוש הסכם גירושין חוקי ומקיף שיטיב עם שני הצדדים וילדיהם, להתמודד עם חילוקי דעות בין בני הזוג ולוודא כי תהליך חלוקת הרכוש מתבצע באופן הוגן לחלוטין ושוויוני.

ליצירת קשר עם משרד עו"ד MGN לטובת ייעוץ משפטי דיסקרטי בנושא חלוקת רכוש בגירושין והגנה על האינטרסים שלכם – חייגו אלינו בהקדם.

נשמח לעזור לכם לקצר את הליך הגירושין בצורה משמעותית ולחסוך סכומי כסף לא מבוטלים.

האם צריך להגיש תביעה עבור חלוקת רכוש במהלך תהליך הגירושין? 

מבחינת החוק, קיימות שתי דרכים עיקריות לביצוע חלוקת הרכוש בין בני זוג בהליך גירושין:

 1. באמצעות הסכם שנערך בין הצדדים
 2. על ידי הגשת תביעה לחלוקת רכוש, שתוכרע בבית המשפט בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות.

עקרונית, עדיף שתהליך חלוקת הרכוש יתבצע בהסכמה הדדית ומחוץ לכותלי בית המשפט, ולא במסגרת תביעה שכרוכה במאבקים בין הצדדים. לעיתים קרובות, מאבקים אלו מתנהלים על חשבון טובתם של הילדים המשותפים, וכרוכים בבזבוז זמן יקר, הרבה מאוד אנרגיה, וכמובן, כספים רבים עבור שכר טרחה לעורך דין הגירושין ואנשי המקצוע הנוספים שמעורבים.

לכן אם בני הזוג מצליחים להשיג הסכמה ביניהם בנוגע לצורת חלוקת הרכוש בגירושין – הדבר מבורך ואין צורך להגיש תביעה לשם כך. אולם בהיעדר הסכמה שכזו, אין ברירה אלא להגיש תביעת חלוקת רכוש כדי שהסוגיה תוכרע על ידי בית המשפט.

מתי מומלץ להגיש תביעה לחלוקת רכוש בגירושין?

במידה ובני הזוג לא הצליחו להגיע להסכמה ביניהם בנוגע לאופן חלוקת הרכוש במסגרת הליך הגירושין, לא נותרת ברירה אלא להגיש תביעה משפטית לחלוקת הרכוש בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. תביעה זו תוגש על ידי אחד מבני הזוג נגד השני ותידון בפני הערכאה השיפוטית המתאימה, כגון בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

איך מגישים תביעה לחלוקת רכוש בהליך גירושין?

קיימות שתי דרכים עיקריות להגשת תביעה לחלוקת רכוש בגירושין:

 1. הגשת תביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג כחלק אינטגרלי מהליך הגירושין. במקרה שכזה, התביעה תוגש בפני בית הדין הרבני באמצעות הליך שנקרא "כריכה".
 2. הגשת תביעה נפרדת לחלוקת הרכוש בין בני הזוג, במנותק מהליך הגירושין עצמו, בפני בית המשפט לענייני משפחה. במקרים מסוימים, עשוי להיות עדיף לנהל את הליך הגירושין בשילוב עם תביעת חלוקת הרכוש ברבנות, אבל במקרים אחרים, עשוי להיות יתרון לאחד מבני הזוג בניהול הליך חלוקת הרכוש בנפרד, באמצעות הגשת תביעה ייעודית לבית המשפט למשפחה. 

מומלץ להתייעץ עם עו"ד גירושין בכל מקרה לגופו, כמובן.

סוגי רכוש שונים ואיך מתחלקים בהם

הרכוש הכפוף לחלוקה בגירושין מקיף מגוון רחב של נכסים, שכולל גם נכסים מוחשיים, כמו נדל"ן, מיטלטלין וכספים, וגם נכסים בלתי מוחשיים כגון מוניטין עסקי, זכויות קניין רוחני, סימני מסחר וכדומה. גם נכסים פיננסיים כמו אחזקות במניות, כספים בקופות גמל, חסכונות, זכויות פנסיוניות וכל זכות אחרת בעלת ערך כספי שנרכשה במהלך תקופת הנישואין – נכללים בגדר הרכוש המשותף העומד לחלוקה בעת גירושין.

מהי הגישה הנפוצה לגבי דירת המגורים של בני הזוג בחלוקת רכוש?

לדירה המשותפת של בני הזוג יש משקל משמעותי ביותר בתהליך חלוקת הרכוש בגירושין, ויש לבחון בקפידה את האפשרויות השונות לטיפול בה. אחד הפתרונות הנפוצים הוא מכירת הדירה, פירעון יתרת המשכנתא וחלוקת הסכום שנותר מהמכירה בין בני הזוג. אך קיימת גם האופציה שאחד מבני הזוג ירכוש את חלקו של הצד השני בדירה. במקרים מסוג זה, קיימת חשיבות קריטית להסרת שמו של בן הזוג האחר מהמשכנתא ומכל התחייבות כספית אחרת הקשורה לדירה, אשר עלולה ליצור קשיים בעתיד, למרות העברת הבעלות בנכס לבן הזוג הרוכש.

איזה רכוש נקרא 'נכסים שלא ממאמץ משותף'?

נכסים שהיו בבעלות בני הזוג לפני נישואיהם לא נחלקים בצורה שווה בגירושים, אלא כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל את הנכסים השייכים לו. בדומה, גם נכסים שהתקבלו על ידי אחד מבני הזוג כמתנה אישית או בירושה אינם מחולקים שווה, מאחר שנכסים אלו לא נרכשו כתוצאה ממאמץ משותף של בני הזוג.

עם זאת, במקרים בהם ניתן להוכיח כי הייתה כוונה מפורשת של בני הזוג לשתף זה את זה גם בנכסים שלא נצברו כתוצאה ממאמץ משותף, ייתכן כי גם נכסים אלו יחולקו באופן שווה בגירושים.

נכסים שהיו בבעלות בני הזוג לפני נישואיהם לא נחלקים בצורה שווה בגירושים, אלא כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל את הנכסים השייכים לו

דוגמה אפשרית לנכסים מסוג זה היא דירת מגורים אשר שימשה את בני הזוג למשך תקופה ממושכת ביותר. במקרה כזה, למרות שהדירה הייתה בבעלות אחד מבני הזוג עוד לפני הנישואין, העובדה שבני הזוג התגוררו בה במשך פרק זמן כה ארוך עשויה ליצור חזקה לפיה הייתה כוונה לשתף בבעלות על הדירה גם את בן הזוג השני.

מה מעמדו של רכוש שהתקבל בירושה או במתנה?

לפי חוק יחסי ממון, נכסים שהתקבלו על ידי אחד מבני הזוג כמתנה או בדרך של ירושה בתקופת הנישואין, לא יחולקו בגירושין. אך לכלל זה קיים חריג, במקרים שבהם ניתן להוכיח כוונה מפורשת לשיתוף בן הזוג השני בבעלות על הנכס שהתקבל במתנה או בירושה. במצבים אלו, הנכס יהיה נתון לחלוקה בגירושין.

האם רישום רכוש על שם אחד מבני הזוג משפיע בחלוקת הרכוש בגירושין?

הרישום הפורמלי של נכס על שם אחד מבני הזוג אינו גורם מכריע בהקשר זה. כך, גם דירה הרשומה על שם אחד מבני הזוג בלבד תהיה נתונה לחלוקה שוויונית בין הצדדים, ככל שהיא בין הנכסים שנרכשו באמצעות המאמץ המשותף של בני הזוג במהלך חיי הנישואין.

איך משפיע קיומן של חובות על חלוקת הרכוש בגירושין?

חובות מהווים חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף של בני זוג, ובמידה ונצברו בתקופת הנישואין, האחריות לפירעונם מוטלת על שני בני הזוג במשותף, גם במקרה של גירושין. כלומר בעת פקיעת הנישואין, על בני הזוג האחריות לכסות את החובות שצברו במהלך חייהם המשותפים, בחלקים שווים. הדבר נכון לגבי חובות מסוגים שונים, כגון חובות משכנתא, תשלומי ארנונה, חובות האשראי, ההלוואות, השקעות עסקיות וכדומה. אולם קיימים מצבים חריגים שבהם החובות של אחד מבני הזוג לא יהיו כפופים לחלוקה בגירושין:

 • חובות בעלי אופי אישי – דהיינו, חובות שאינם קשורים לצרכים של משק הבית המשותף, אלא נושאים אופי אישי. במקרים כאלו, ניתן להניח כי אילו בן הזוג האחר היה מודע לקיומם של חובות אלו, הוא לא היה מסכים לקחת על עצמו אחריות לתשלומם. דוגמה לכך יכולה להיות חוב שנוצר כתוצאה מרכישת תכשיטים עבור מאהבת.
 • חובות הנובעים מפעילות בלתי חוקית – לדוגמה, חוב שנוצר כתוצאה מנטילת הלוואה לא חוקית בשוק האפור או הימורים.
 • חובות שלא נצברו במהלך תקופת החיים המשותפים – למשל, חוב שהיה קיים עוד טרם הנישואין, או חוב שנוצר לאחר שהליך הגירושין כבר החל.

מה היחס לכספי פרישה / פנסיה במהלך חלוקת רכוש הגירושין?

הסדר השיתוף בין בני זוג חל גם על זכויות עתידיות, ככספי פנסיה, ביטוחי מנהלים, פיצויי פיטורין, כספים בקרנות השתלמות ובקופות תגמולים. כמובן, השיתוף בזכויותיו העתידיות של בן הזוג האחר היא עניין רגיש, ומומלץ להיוועץ עם עורך דין לגבי זה.

האם יש הבדל בחלוקת רכוש בגירושין כאשר מדובר בזוג עם ילדים?

כאשר מדובר על פירוק שיתוף בדירת מגורים בגירושים, לבני הזוג יש זכות קדימה לרכוש את הדירה זה מזה. כשהם מעוניינים לרכוש זה את חלק זה, נערכת ביניהם התמחרות כשהצד שמציע את הסכום הגבוה ביותר, רוכש את הדירה והאחר מתבקש לעזוב. אבל כשיש ילדים המתגוררים בדירה עם בן הזוג שלא הצליח לרכוש אותה, בית המשפט יפעל לטובת הילדים. 

בית המשפט לענייני משפחה פוסק לפי עקרון "המרבה במחיר" תוך דחיית מכירת הדירה עד למציאת פתרון דיור לילדים. מנגד, בית הדין הרבני עשוי לחרוג מהעיקרון ולהעביר את הבעלות בנכס לבן הזוג שאיתו מתגוררים הילדים, אם הוא סבור ששינוי מקום מגורים יפגע בטובת הילדים.

אולי יעניין אתכם – איך מתגרשים עם ילדים קטנים, ונשארים בחיים?

האם הסכם או תהליך גישור מומלצים בחלוקת רכוש בגירושין?

כיום, ניהול הליך גישור במסגרת תביעה לחלוקת רכוש בגירושים הוא נפוץ. להליכי גישור בתביעות מסוג זה, יתרונות רבים: 

 • הם אינטימיים יותר
 • זולים באופן משמעותי בהשוואה להליך משפטי
 • חסויים
 • יעילים ומהירים בהרבה מאשר ניהול הליכים משפטיים.

לכן מומלץ לשקול ברצינות את האפשרות לנקוט בהליך זה כדי להגיע להסכם חלוקת רכוש בדרכי נועם. זכרו שאם הליך הגישור לא מצליח, תמיד תוכלו לפנות לבית המשפט. 

חלוקת רכוש בגירושין יכולה להיות מורכבת מאוד

רוצים את המקסימום מבלי לשבור את הכלים? אנחנו כאן לעשות את זה עבורכם!

חלוקת רכוש בגירושין היא עניין מורכב ורגיש, שמחייב התמודדות עם היבטים משפטיים, כלכליים ורגשיים. כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורכם, חשוב להיעזר בליווי של עורך דין משפחה מנוסה. 

משרד עורך דין משפחה MGN, המתמחה בתיקי גירושין, מציע מגוון שירותים משפטיים בנושא חלוקת רכוש בגירושין, החל מייעוץ וליווי בניהול משא ומתן, דרך ייצוג בהליכי גישור ובתביעות רכוש בבית המשפט, ועד ניסוח הסכמי גירושין וממון. אנו נעמוד לרשותכם לכל אורך הדרך, במטרה להגן על זכויותיכם ולסייע לכם להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית בנסיבות העניין.

מעוניינים לקבל ליווי משפטי מקצועי בנושא חלוקת רכוש בגירושין? צרו קשר עוד היום עם משרדנו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

כתבות נוספות

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

מאמרים אחרונים

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את זכויות בני הזוג בנכס המקרקעין המשמעותי ביותר – דירת המגורים שלהם. הסכם זה מגן על

המשך קריאה
הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את מערכת היחסים הכלכלית והאישית בין בני זוג החיים יחד ללא נישואין. הסכם זה מעניק ביטחון ויציבות

המשך קריאה
הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הוא חוזה משפטי מחייב בין שני אנשים שמעוניינים להביא ילד לעולם ולגדל אותו ביחד, מבלי להיות בזוגיות רומנטית זה עם זה. ההסכם

המשך קריאה

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.