משרד עורכי דין משפחה MGN

הנושא של חלוקת מניות בגירושין מגיע לשולחן הדיונים בתיקי גירושין רבים בישראל.
במניות טמון פוטנציאל רווח גדול והן מהוות נכס חשוב מתוך נכסי התא המשפחתי. 

מניות הנמצאות בבעלות בני הזוג נחשבות לרכוש משותף ויתחלקו בין בני הזוג כל עוד לא הוסכם ביניהם אחרת. גם במקרים בהם מניות שהושגו במהלך תקופת החיים המשותפת נמצאות בבעלות אחד מבני הזוג בלבד הן עשויות להתחלק בגירושין, בדומה לכלל הרכוש של בני הזוג. 

חלוקת המניות בתיקי גירושין מציבה אתגרים סבוכים, שכן העברת מניות במסגרת של הליך גירושין מחייבת הבנה של המסגרת המשפטית, התחשבות באופי החברה וניתוח הפרמטרים סביב הענקת האופציות. 

פנייה לייעוץ משפטי המותאם לנסיבות הספציפיות לבני הזוג המתגרשים, היא חיונית בהבטחת חלוקה הוגנת ומאוזנת של הנכסים בכללותם, לרבות המניות שנצברו בידי מי מבני הזוג במהלך חייהם המשותפים.

במאמר הבא, נסביר את כל מה שצריך לדעת בנושא כדי שתוכלו לדעת את זכויותיכם ולהתכונן לחלוקת המניות בצורה הטובה ביותר.
לייעוץ משפטי, צרו קשר ונשמח לעזור.

משרד עורכי דין נחום, ג'ארדשטיין-משלי
ייצוג משפטי מוביל בתחום המשפחה
עו"ד לאה משלי גירארדשטיין

איך עושים חלוקת מניות בגירושין?

ישנן כמה אפשרויות שעומדות בפני בית המשפט כשעולה סוגיית חלוקת מניות כחלק מחלוקת רכוש:

  1. פירוק שיתוף בדרך של חלוקה בעין של המניות.
  2. פירוק שיתוף בדרך של מכירת המניות למרבה במחיר, וחלוקת התמורה שלהן בין בני הזוג.
  3. פירוק שיתוף בדרך של תשלום שווי המניות על ידי בן או בת הזוג לאחר.

את ההערכה של שווי המניות עושים נכון ליום הפירוד של בני הזוג, ויש לכך שתי סיבות: 

  1. לאחר הפירוד בן הזוג יכול לעשות פעולות שיקטינו את שווי החברה. 
  2. אין לחלק ממון או רכוש שצמח לאחר הגירושין ואשר נבע ממאמצים של אחד מבני הזוג בלבד.

שיטת "היוון תזרים מזומנים" היא לרוב השיטה הנהוגה להערכת שוויין של מניות. כאשר מי מן הצדדים או שניהם, מגישים תביעות משפטיות בנושא זה, ביהמ"ש יפנה לקבל חוות דעת בנוגע להערכת שווי החברה. הערכות שווי חברה מתבצעות ע"י גורמים שונים וקיימות מחלוקות לא מעטות באשר לניתוח הראוי לשם הערכת השווי.

3 אופציות לחלוקת מניות בגירושין

3 אפשרויות לחלוקת מניות בגירושין

הנה הסבר על כל אחת מן האופציות עבור חלוקת מניות בגירושין:

#1 חלוקה בעין של המניות

המשמעות – חלוקה בפועל של המניות בין בני הזוג. 

כיצד תתבצע הערכה של שווי המניות על מנת לחלקן בין בני הזוג? כאמור לעיל, בפסיקה נקבע כי מועד הערכת שווי המניות הינו יום הפירוד. הסיבה הראשונה נעוצה בחשש כי לאחר יום הפירוד, בן הזוג עלול לבצע פעולות אשר יקטינו את שוויה של החברה. סיבה נוספת היא בכך שאין לחלק רווחים אשר נוצרו לאחר יום הפירוד, כאשר רק אחד מבני הזוג עשה למעשה את המאמצים להניב את אותם רווחים.

בדרך כלל, בית המשפט לענייני משפחה ימנה מומחה מטעמו על מנת לקבוע את שווי המניות מיום הנישואין ועד מועד הקרע, כאשר במועד זה יחלק שווה בשווה את המניות בין הצדדים. 

#2 מכירת המניות, וחלוקת הסכום בין בני הזוג

המשמעות – מכירת המניות לכל המרבה במחיר, וחלוקת תמורת המכירה בין בני הזוג. 

#3 הסכם למכירת המניות לבן הזוג השני

המשמעות – השארת כל המניות בידי בן הזוג שהוא השותף הפעיל בחברה ופיצוי בן הזוג השני בסכום כסף או שווה כסף שמשקף את השווי של המניות עליהן ויתר. 

במספר רב של פסקי דין נקבע כי השותף הפעיל בחברה ירכוש את חלקו של השותף הסביל בחברה על פי הערכת שווי המניות על ידי מומחה. יובהר כי פתרון זה הוחל גם במקרים בהם בן הזוג הסביל היה מעוניין לקבל את המניות בפועל לידיו.

ככלל, ובהעדר נימוק משכנע, כמו מעורבות בני הזוג שניהם בעסק ורצון שניהם לנהלו, תוך קיום יחסים טובים ביניהם גם לאחר שנפרדה חבילת הנישואין, או העדר השקעה בחברה, וכאשר אחד מבני הזוג מנהלה והשני לא מעורב, יעשה פירוק השיתוף בין בני זוג בזכויותיהם בחברה על דרך תשלום כספי מבן הזוג הפעיל בחברה לזה שאיננו פעיל בה- כך נקבע לא אחת בפסיקת בית המשפט.

חלוקת נכסים בין בני זוג במסגרת הליכי גירושין תוצאתה לעיתים קרובות רכישת נכסים על ידי בני הזוג זה מזה. ההבדל הוא כי במקרה זה נעדר אלמנט ההדדיות ובן הזוג הפעיל מחויב לרכוש את חלקו של האחר ונדרש לצורך כך לגייס ממון. מאידך, היתרון שבפתרון זה הוא שמירה על פעילותה של החברה, וכפי שנקבע בפסיקה – "זכות לשיתוף בנכסים אינה מקנה זכות לחדור לחברה פרטית, שמתנהלת תוך הרמוניה ושיתוף פעולה בין חבריה ומנהליה".

חלוקת מניות בגירושין כאשר המניות בבעלות אחד מבני הזוג

מניות הנמצאות בבעלות אחד מבני הזוג שהושגו במהלך תקופת החיים המשותפת, נחשבות לרכוש משותף ויתחלקו בין בני הזוג, כל עוד לא הוסכם ביניהם אחרת ע"י הסכם ממון וכד'. 

חלוקת המניות תתבצע בהתאם למגוון פרמטרים, כמו סוג המניות (מניות רגילות, מניות יסוד, מניות בכורה, מניות הנהלה וכו'), האם מדובר במניות בעסק משפחתי המהווה גם מקור הכנסה, האם ניתן לחלק את המניה או שרק אחד מבני הזוג יכול להישאר בעל המניה וכדומה.

לאחר שבית המשפט יקבע את אופן חלוקת המניות בין בני הזוג, מומחה מטעם בית המשפט יעריך את שווי המניות, ובני הזוג יחלקו ביניהם את המניות בהתאם לכך.

חלוקת מניות בגירושין זה סיפור מורכב

חלוקת מניות בגירושין כאשר המניות בבעלות משותפת

כאשר המניות הינן בבעלות משותפת של שני בני הזוג, ובמיוחד במקרים בהם שניהם מנהלים פעילים של העסק, חלוקת המניות בין בני הזוג תהיה מורכבת יותר.

חלוקת המניות יכולה להיות באמצעות מכירת העסק המשפחתי לצד ג', מכירה של המניות מבן זוג אחד לבן הזוג השני, או באמצעות המשך ניהול משותף של העסק. החלוקה הופכת למורכבת ביותר, בעיקר במקרים בהם אף אחד מבני הזוג לא רוצה לוותר על מניותיו בעסק המצליח.

השיקולים שישפיעו על חלוקת המניות בגירושין

מה השיקולים שישפיעו על חלוקת המניות בגירושין

חלוקת מניות בהליכי גירושין ופרידה בישראל, מבוצעת במגוון דרכים שונות, בכפוף לשיקולים שונים, לרבות:

מעמדה של החברה בעלת המניות- חברה פרטית מול חברה ציבורית

כאשר עסקינן באיזון משאבים של מניות ששייכות לחברה פרטית, יש לשים לב האם מדובר על חברה משפחתית שבה כל המניות של החברה הן תחת הבעלות של אחד הצדדים בזוגיות בלבד. זאת מאחר ובמקרה כזה, לא זאת בלבד שלמניות יהיה שווי בהווה, אלא יש להן גם פוטנציאל כמקור הכנסה בעתיד, שאותו יש להביא בחשבון בביצוע הערכת השווי שלהן.

הצורה המועדפת לחלוקת המניות- כמניות או כשווה ערך בכסף

כאשר חלוקת המניות מתבצעת במניות של חברה בבעלות פרטית, יש לוודא כי הצד שהמניות יועברו לבעלותו יכול בכלל לקבע את הזכויות שלו מול שאר בעלי המניות בחברה. זאת כדי שלא יקלע למצב בו הוא בעל מניות בעמדת מיעוט, שעלולה להוביל לפגיעה באינטרס שלו על ידי יתר בעלי המניות (למשל, בדרך של הברחת רווחים, דילול המניות, וכדומה).

השיקולים לעיל הם חלק מצומצם בלבד מהנושאים שיש להתחשב בהם בביצוע איזון משאבים של מניות. הדרכים לחלוקת המניות נקבעות בהתאם למגוון גורמים שונים שתלויים בנסיבות המקרה, ועל כן בעת חלוקת המניות כדאי להסתייע בעורך דין גירושין שמתמחה בנושא של איזון משאבים של מניות בשוק ההון ונשען בעבודתו על יועצים מתחום הפיננסים.

לייעוץ ראשוני, צרו קשר ונשמח לעזור.

מורכבות חלוקת מניות בגירושין וחשיבות סיוע משפטי

מה הסכנות בתהליך חלוקת המניות בגירושין?

בתי המשפט נדרשו לא פעם להתמודד עם הבעייתיות שבהעברת בעלות במניות חברה לידי בן הזוג. בהתייחסותם צוין לא אחת כי עסק אינו יכול להתנהל ככלל בשעה של מריבה אישית גדולה בין בעליו, ושעה שכל אחד מהם מושך את העגלה לכיוונו בדרך ניהולו ובגישתו העסקית.

כמו כן, העברת מניות לבן זוג שאין לו יד ורגל בניהול החברה ומהלכיה, עלולה להביא לשיבוש חמור והרסני של החברה וכתוצאה מכך להפסדים שלה. הצלחתו ורווחיותו של עסק כזה תלויים במידה רבה בכישורים הייחודיים ובידע המקצועי של המנהל. לכן, העברת העסק לבן הזוג שאינם בקיאים בתחום עלולה לפגוע משמעותית בערכו.

בנוסף, יש לוודא שלא ייווצר מצב שנקרא "קיפוח המיעוט", שבו הזכויות של מי שמחזיק בחלק קטן מהמניות נפגעות עקב החלטות הרוב (שיכול למשל לדלל את המניות של בן הזוג השני, להבריח נכסים מהחברה ואפילו לרוקן אותה מתוכן וכך להפוך את המניות לחסרות ערך בפועל). בהתאם חובה לכלול בהסכם הגירושין פירוט של תקנון חברה מעודכן שישמור על זכויות המיעוט.

עוד נקבע בפסיקה כי בחברה משפחתית קטנה המהווה מעין חברת יחיד אין לחלק את המניות בין בני הזוג בעין על ידי רישום מחצית המניות על שם בן הסוג הסביל. שכן הדבר עלול להביא למריבות אין סופיות בהפעלת החברה ולשיתוק פעולות החברה וכן משום שבחברה משפחתית שהיא מעין חברת יחיד הבנויה בעיקרה על עבודת בן הזוג הפעיל, אין זה רצוי לרשום מחצית מניות על שם בן הזוג הסביל שאינו רצוי בה, מאחר והדבר עלול להביא לכך ששווי זכויות בן הזוג הסביל בחברה ירד ערכם כתוצאה מדפוסי התנהגות שינקוט בן הזוג הפעיל. 

נוסף לכך שיקול נוסף מתחום דיני המשפחה והוא כי הסדר ממוני הקושר את בני הזוג זה לזה אחרי פרידתם אינו רצוי והוא מאריך שלא לצורך את תהליך הפרידה.

שאלות נפוצות על חלוקת מניות בגירושין

לפניכם 3 שאלות נפוצות שבטח יעניינו אתכן:

איך מתבצע איזון משאבים כאשר יש מניות?

כאמור, בחוק יחסי ממון בין בני זוג נקבע כי כלל הזכויות והנכסים שנצברו בידי בני זוג בתקופת נישואיהם, יהיו שייכים לשני בני הזוג בחלוקה שוויונית. בהתאם לכך, גם חברה שהוקמה בידי אחד מבני הזוג בלבד, תיחשב במועד פקיעת נישואיהם, שרכוש משותף שיש לחלקו בין בני הזוג שווה בשווה.
איזון משאבים של מניות, יכול להיות תהליך מאתגר ברמה הכלכלית והמשפטית. קיימים שלל גורמים שחשוב להביא בחשבון בביצוע הערכת השווי למניות החברה, ובקבלת ההחלטה על צורת החלוקה של המניות בין הצדדים בגירושין. מסיבה זו, חשוב ביותר לפנות לליווי משפטי איכותי מעורך דין גירושין מומלץ ומנוסה, שיש לו ניסיון ספציפי בתהליכי איזון משאבים. 

האם חלוקת המניות היא חלק מהסכם חלוקת הרכוש?

לאור העובדה שמניות נחשבות כנכסים בעלי שווי כספי משמעותי, הן ייחשבו כרכוש משותף שיש לחלקו בין בני הזוג במסגרת הסדר איזון המשאבים שיתבצע בבית המשפט. זאת כמובן בהעדר הסכם ממון המתייחס לחלוקת הרכוש בגירושין.

מה ההבדל בין חלוקת מניות לחלוקת אופציות בגירושין?

למרות שמניות ואופציות הינן בעלות ערך משמעותי בתוך נכסי המשפחה, הכללים הספציפיים לחלוקתן לא תמיד ברורים. יתרה מכך, ההליכים המשפטיים שונים בין מניות לאופציות, מה שמסבך עוד יותר את העניינים.

כאשר מדובר בחלוקת מניות בגירושין, שיקול מכריע הוא האם לבקש חלוקת מניות כפי שהן או להעדיף קבלת הסדר מזומן שווה ערך. לכל מקרה יש את הנסיבות הייחודיות לו, ויש לקחת בחשבון גם השלכות עתידיות.

הערכת ערכן של האופציות מהווה אתגר נוסף שכן מדובר בנכסים ספקולטיביים עם סחירות מוגבלת. לאור מורכבות הנושא, לא אחת בתי המשפט דחו את הערכת השווי בגירושין למועד מאוחר יותר, כגון מועד מכירת החברה או הנפקתה. גישה זו עולה בקנה אחד עם חוקי המס, הממסים רק אופציות בעת מימוש, על מנת למנוע אי דיוקים פוטנציאליים בהערכת שווי ותוצאות לא הוגנות.

בטוח יעניין אותך גם – גירושי הייטק: איך מחלקים מניות, אופציות ומוניטין? >>

השפעת עורך הדין שלכם על חלוקת המניות בגירושין

לאור המורכבות של חלוקת מניות ואופציות בגירושין, פנייה לייעוץ משפטי מתאים היא עניין חיוני והכרחי. מעורבות של עורך דין לענייני משפחה עם הבנה מקיפה במיסוי יכולה לספק תובנות חשובות, ולתרום לחלוקה חוקית, הוגנת, נבונה ומיטיבה של הנכסים בהליך הגירושין

פנו אלינו עוד היום, ונשמח לסייע לכם לצלוח את התהליך על הצד הטוב ביותר.

לסיכום

במקרה שבו קיים בן זוג אחד פעיל ואחד סביל, יטה בית המשפט בדרך כלל להורות על רכישת המניות על ידי בן הזוג הפעיל לפי הערכת שווי שתיערך על ידי מומחה מטעמו. לפיכך מומלץ לבן זוג סביל המגיש תביעות כאלה, להגיש בקשה להערכת שווי המניות בהקדם ככל הניתן.

יקשה על בית המשפט לכפות על הבעלים הפעיל חלוקה בעין של המניות מחשש להתערבות של בן הזוג האחר בענייני החברה בדרך לא ראויה תוך גרימת נזק לחברה.

במקרים בהם נתן יהיה להראות כי אין פגיעה במעמדו של בן הזוג הסביל יכול ובית המשפט יורה על חלוקה בעין של המניות לבקשת בן הזוג הפעיל הגם שזו אינה דרך המלך לפירוק חברות משפחתיות. כך למשל בעל שאינו מעוניין ברכישת מניות אשתו בשל העדר תזרים מזומנים מתאים יוכל לפחות לפרק זמן מסוים לדחות את הקץ אם יוכל להוכיח כי החברה ממשיכה לתפקד כתמול שלשום וכי לא נגרם נזק למעמדה של האישה כבעלת מניות.

במקרים בהם שני בני הזוג פעילים בחברה, יחולו הכללים הרגילים של פירוק שיתוף כגון מתן זכות סירוב ראשונה לאחד מבני הזוג לרכוש את זכויות בן הזוג האחר וכדומה.

כמו שאתם מבינים, חלוקת מניות בגירושין היא בהחלט לא סיפור פשוט.
ובדיוק בגלל זה, כדאי שיהיה לכם מגן!

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות ממשרד עו"ד MGN, צרו קשר!

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

כתבות נוספות

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

מאמרים אחרונים

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את זכויות בני הזוג בנכס המקרקעין המשמעותי ביותר – דירת המגורים שלהם. הסכם זה מגן על

המשך קריאה
הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את מערכת היחסים הכלכלית והאישית בין בני זוג החיים יחד ללא נישואין. הסכם זה מעניק ביטחון ויציבות

המשך קריאה
הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הוא חוזה משפטי מחייב בין שני אנשים שמעוניינים להביא ילד לעולם ולגדל אותו ביחד, מבלי להיות בזוגיות רומנטית זה עם זה. ההסכם

המשך קריאה

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.