משרד עורכי דין משפחה MGN

אין נוסחה קבועה לחישוב מזונות ילדים. הניסיון מלמד שדמי המזונות לילד בישראל נקבעים בד"כ סביב 1,300-1,600 ₪ לחודש.
אם מדובר בכמה ילדים במשפחה, חלק מסכום הבסיס חופף כך שהסכום הכולל פוחת.

על פי החוק בישראל, הורה חייב לשאת בצרכי מחייתם של ילדיו הקטינים – מזונות ילדים. במשפחות בהן ההורים חיים בנפרד, סכום המזונות ייגזר מחלוקת זמני השהות ופערי השכר בין ההורים. אך לגבי ילדים מתחת לגיל 6, האב חייב בתשלום מזונות ללא קשר לזמני השהות והפרשי ההשתכרות.

במאמר הבא נספר לכם כל מה שצריך לדעת בנושא תשלום מזונות, המשיכו לקרוא אם אתם רוצים להבין:

 • כמה משלמים מזונות עבור ילד אחד? שני ילדים? 3 ילדים ויותר?
 • האם קיים סכום מזונות מינימילי או מקסימאלי?
 • מה ההבדל בתשלום מזונות בין ילדים לפני ואחרי גיל 6
 • מה זה מדור והאם זה נכלל בהסכם מזונות?
 • מתי ניתן לשלול דמי מזונות?
 • האם צריך לשלם מזונות כשהאם מרוויחה יותר מהאב?
 • איפה ואיך מגישים תביעה למזונות?
 • מה משפיע על קביעת סכום דמי המזונות?
 • עד איזה גיל חלה חובת תשלום דמי מזונות?
 • מתי יצטרך הגבר לשלם 'דמי מזונות אישה' ומתי לא?
 • ועוד!

אם אתם לקראת עריכת הסכם מזונות ומחפשים עורך דין מזונות מנוסה שישיג עבורכם את המקסימום, צרו קשר עם משרדנו ונשמח לעזור.

משרד עורכי דין נחום, ג'ארדשטיין-משלי
ייצוג משפטי מוביל בתחום המשפחה
עו"ד לאה משלי גירארדשטיין

5 עובדות שכדאי לדעת על מזונות

חלוקת זמני השהות יכולה להשפיע על סכום המזונות שייקבע

הערכאות השיפוטיות מושפעות מיחס זמני השהות כאשר הן היו קובעות את דמי המזונות, וכאשר ילדיהם המשותפים של בני הזוג הגרושים הם בני יותר מ-6, יש להתייחס לזמני השהות של הילדים עם כל אחד מהוריהם בהתאם לאופן שבו הם מתקיימים בפועל.

רמת החיים משפיעה על סכום המזונות

מאחר ואין דמי מזונות קבועים ובית המשפט פוסק את דמי המזונות בכל מקרה לגופו, בד"כ לפי מספר פרמטרים, חלקם קשורים בצרכיו ההכרחיים של הילד וברמת החיים אליה הורגל. למשל, אם היה הילד היה רגיל למספר חוגים מסוים בשבוע או לטיפולים פסיכולוגים, רגשיים, בית המשפט ישתדל להתחשב בעניין זה. 

צרכים הכרחיים של ילד עד גיל 6 הם על פי החוק הישראלי, תמיד באחריות האב

בהתאם לדין העברי על פיו פוסק בית המשפט, כאשר הילדים הם בני פחות מ-6, על האב לשלם את מלוא המזונות ההכרחיים של הילדים, זאת ללא קשר לגובה הכנסותיו או לגובה הכנסות האם. 

ככל שמשכורתו של האב גבוהה יותר, כך סכום המזונות יהיה גבוה יותר, מתוך רצון לספק לילדים רמת חיים דומה ככל האפשר למה שהיה להם לפני הגירושים. מצד שני, אם האב משתכר שכר נמוך שבקושי מספיק לצרכיו שלו, הוא עדיין צריך לשלם מינימום מסוים לצרכיהם של הילדים.

מה נכלל בחישוב מזונות

מה נכלל בחישוב מזונות?

תחת תחשיב המזונות יש לכלול את כל הסכמות ההורים באופן מפורט ככל הניתן לגבי מימון הצרכים של הילדים: 

 • ביגוד והנעלה
 • מזון
 • צרכי מחייה
 • הוצאות חינוכיות ורפואיות
 • חוגים
 • קייטנות
 • תנועת נוער
 • דמי כיס
 • טלפון סלולרי
 • ועוד. 

מומלץ להתייחס גם להוצאות שיהיו רלוונטיות בעתיד, כגון: שיעורי נהיגה, בר ובת מצווה וכדומה.

אין סכום קבוע שניתן לחשב במדויק

חישוב דמי מזונות בישראל איננו תמיד דבר פשוט או נוסחתי. הצורך לקחת את כל הפרמטרים השונים של המקרה ולכנס אותם לכדי מספר, מתנגש בעובדה שלערכאות המשפטיות תמיד יש שיקול דעת וסמכות, אותם הם מפעילים לא אחת על מנת לחרוג מהנוסחאות.

מה זה הסכם מזונות?

הסכם מזונות הוא בדרך כלל חלק בלתי נפרד מהסכם גירושין. הורים יכולים להסכים ביניהם על סכום המזונות שישולם על ידי מי מהם עבור הקטין. הסכם בדבר מזונות קטינים צריך לקבל את אישור הערכאה המשפטית המוסמכת. במקרה שאין הסכמה, ניתן להגיש תביעה למזונות ילדים ובית המשפט יכריע בשאלת סכום המזונות. 

קיימים מקרים בהם ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום המזונות שנפסק בפסק דין או אושר בהסכם, אם קיימות נסיבות המצדיקות זאת. הגשת בקשה לאישור הסכם כרוכה בתשלום אגרה לערכאה. 

מה זה מדור?

דמי מדור הינם תשלום עבור מקום מגורים ואחזקתו, והוא נחשב לחלק מהצרכים ההכרחיים של הילד. המדור הוא צורך נפרד מהמזונות, והוא יכול להיקבע כסכום נפרד או להתווסף לסכום המזונות כסכום כולל.

עלויות המדור כוללות בין היתר: 

 • דמי שכירות
 • תשלומים עבור חשמל
 • מים
 • ארנונה
 • ועד בית
 • תחזוקה
 • ועוד.


חלקו של כל הורה בתשלום המדור נגזר ממספר הילדים הקטינים שלו, מתשלום דמי המדור בו הוא נושא למחייתו, מחלוקת זמני השהיה ומפערי השכר בין ההורים.

איך נקבע גובה דמי מזונות?

חוק המזונות

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) קובע את התנאים שבהם חייב אדם במזונות בן/בת-זוגו, ילדיו ובני משפחה נוספים וכן את דרך קביעת היקף המזונות, את המקרים שבהם פטור אדם מתשלום מזונות, את תוקף הזכות לקבלת מזונות, את סמכות בית משפט לענייני משפחה‏ בנושא ועוד. 

למעשה, החוק מעגן את זכויותיהם של ילדים קטינים ומסדיר את חובתם של ההורים לשאת במזונות ילדיהם – כל הורה חייב לשאת בצרכים של ילדיו למחייתם. 

כלשון החוק: "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו ושל בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה"- חלה חובה על ההורה במזונות ילדיו על פי הדין הדתי אליו הוא משתייך. במילים אחרות, הדין הדתי קודם לחוק המזונות, ואדם אשר חלה עליו חובת מזונות על פי דיני הדת שלו – סעיפי חוק מזונות הורים אינם יחולו עליו.

מה נכלל במונח 'צרכים הכרחיים' של ילדים עד גיל 6?

 • דמי מזונות בסיסיים – תשלום עבור כלכלה ומחייה שוטפת של הילד, כגון – אוכל, שתיה, ביגוד, דמי כיס וכדומה.
 • דמי מדור– תשלום זה יהיה רק במקרה בו האם שוכרת דירה, או שהיא מתגוררת בדירתה ומשלמת משכנתא, ככל ולאם אין הוצאות עבור המדור, הרי שהאב פטור מלשלם דמי מדור.
 • הוצאות חינוך ורפואה חריגים שאינם כלולים בסל הבריאות – בהוצאות אלו נכלל שכר לימוד, חוגים, טיפול אורטודנטי, פסיכולוג ועוד. בהוצאות אלה בדרך כלל ההורים נושאים שווה בשווה.

מה משפיע על קביעת סכום דמי המזונות?

גובה תשלום מזונות הילדים משתנה בהתאם למספר פרמטרים ובניהם: 

 • גיל הילדים
 • צרכי הילדים
 • יחס ההכנסות של ההורים (כולל פוטנציאל ההשתכרות של כל אחד מהם)
 • הסדרי המשמורת והסדרי השהות של הילדים

לתוך כל הפרמטרים הללו יוצק בית המשפט את שיקול דעתו. בכל מקרה נקבע גובה תשלום המזונות על פי נסיבותיו, ומקרה אחד אין בו כדי להשליך על האחר.  

תביעת המזונות על ידי ביטוח לאומי הינו הליך מהיר יותר

איפה ואיך מגישים תביעה למזונות?

תביעת מזונות אפשר להגיש בנפרד לבית המשפט לענייני משפחה ואפשר להגיש לבית הדין הרבני. כמו כן, את תביעת המזונות אפשר גם להגיש כתביעה הכורכת את תביעת הגירושין והמשמורת, לבית הדין הרבני. 

כמה משלמים מזונות עבור ילד אחד? עבור שני ילדים? עבור 3 ילדים ויותר?

חישוב המזונות לוקח בחשבון כאמור את משכורתם של ההורים, את זמני השהות, ואת ההוצאות שיש על הילדים. תשלום המזונות מורכב מסכום מסוים של מזונות הכרחיים, לרוב בין 1000 ל-1400 ש"ח לילד הראשון, ולעתים עם הפחתה מסוימת בילדים הבאים מתוך הבנה שיש הוצאות שצריך להוציא פעם אחת ומשמשים גם את הילדים האחרים.

נוסף על כך, ישנו תשלום מדור שכולל 30% מהוצאות המדור עבור ילד אחד, 40% עבור שני ילדים, ו-50% עבור שלושה ילדים ומעלה. סכומים אלה כוללים מרכיבים של הוצאות שוטפות של המדור, החשבונות, ביגוד, אוכל וכיוצא בזה. 

בנוסף, ישנו מרכיב של השתתפות במחצית מהוצאות מיוחדות על הילדים כמו קייטנות, צהרון, משקפיים, חוגים, ועוד. 

ההוצאות על הילדים משתנות בין משפחה למשפחה, ולכן בית משפט דן בכל מקרה לגופו, ובוחן לעומק את ההוצאות הריאליות, את הכנסות ההורים וכושר ההשתכרות שלהם, את הזמן שהם שוהים עם הילדים ונסיבות המקרה, ובהתאם לכך פוסקים את גובה המזונות לכל מקרה ומקרה.

כמה משלמים מזונות עבור ילד אחד ויותר

איך קביעת דמי המזונות עובדת בפועל בבית המשפט או בבית הדין הרבני?

על פי הדין האישי העברי, החובה העיקרית והמרכזית לתשלום מזונות ילדים מוטלת על האב וחובת האם היא משנית בלבד. החובה לתשלום מזונות על ידי האם חלה רק במקרים מסוימים, ורק אם היא מסוגלת לכך כלכלית. לעומת זאת, חובת תשלום המזונות על האב חלה תמיד ואינה תלויה בדבר.

חיוב מזונות לגבי הצרכים ההכרחיים של הילד מוטל על האב. 

צרכים הכרחיים

צרכים הנחשבים הכרחיים הינם צרכים שקיומו של הילד תלוי בהם ואינם דורשים הוכחה, כגון: מזון, ביגוד, מקום מגורים (ואחזקתו), חינוך, צרכים רפואיים דחופים, גן ילדים.

צרכים לא הכרחיים

הוצאות שאינן הכרחיות (המכונות בדין העברי: 'צרכים מדין צדקה') מוטלות על שני ההורים לפי החלק היחסי של הסכום הפנוי בהכנסותיהם, בניכוי צרכיהם. צרכים שאינם נחשבים הכרחיים: חוגים, מתנות, בילויים, טיולים, חופשות, שיעורים פרטיים, מעון יום.

דמי מזונות לפי גיל

על פי הדין העברי ופסיקת בית המשפט העליון, דמי המזונות נחלקים בין ההורים באופן הבא:

– מגיל לידה ועד גיל 6 – חבות מזונות מוחלטת על האב ללא קשר ליכולתו הכלכלית.

– מגיל 6 עד גיל 18 – ההורים נושאים שניהם במזונות ילדיהם, בהתחשב בחלוקת זמני השהייה ביניהם ופערי השכר.

– עבור ילדים מעל גיל 18 בשירות חובה או בשירות לאומי – תיתכן חובת תשלום מזונות מופחתת.

קביעת דמי מדור

התשלום עבור מקום המגורים (דמי מדור) ואחזקתו נחשב לחלק מהצרכים ההכרחיים של הילד. המדור הוא צורך נפרד מהמזונות, והוא יכול להיקבע כסכום נפרד או להתווסף לסכום המזונות כסכום כולל. עלויות המדור הכוללות בין היתר: דמי שכירות, תשלומים עבור חשמל, מים, ארנונה, ועד בית, תחזוקה.
חלקו של כל הורה בתשלום המדור נגזר ממספר הילדים הקטינים שלו, מתשלום דמי המדור בו הוא נושא למחייתו, מחלוקת זמני השהיה ומפערי השכר בין ההורים.

הוצאות מיוחדות

על הסכום המשולם עבור דמי מזונות ומדור נהוג להוסיף סכום של הוצאות מיוחדות והוצאות חינוך. הוצאות אלה אינן משוערכות מראש אלא נקבעות על פי הוצאתן בפועל וכפוף להמצאת הוכחה על הוצאתן. הוצאות מיוחדות כוללות, בין היתר: טיפולי חירום רפואיים, תרופות, משקפיים, טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים לילדים עם צרכים מיוחדים. הוצאות חינוך כוללות בין היתר: תשלום עבור מעון, חוגים וקייטנות. 

הוצאות מיוחדות בדרך כלל נחלקות בין ההורים בהתאם לפערי השכר ביניהם.

דין אישי או חוק מזונות?

אם הדין האישי החל על ההורים אינו מטיל עליהם חובת תשלום מזונות לילדיהם, או שלא חל עליהם דין אישי, יש לפנות להסדר המצוי בחוק המזונות. על פי ההסדר בחוק זה, על שני ההורים לשאת במזונות הקטין בחלקים שווים ביניהם בהתאם ליחסיות משכורתם הפנויה.

11 שאלות נפוצות בנושא מזונות

11 שאלות נפוצות בנושא מזונות

ריכזנו עבורכם מספר שאלות נפוצות שאנשים רבים רוצים לדעת לקראת עריכת הסכם מזונות

האם קיים סכום מזונות מקסימאלי?

נכון ליום כתיבת מאמר זה, שנת 2024 – אין סכום מוסכם שנחשב לסכום מקסימאלי מזונות לילד, כמו שגם אין סכום מינימאלי.

מה אם האם מרוויחה יותר מהאב?

אם ילדיהם המשותפים של בני הזוג הגרושים הם בני יותר מ-6, יחס הכנסות ההורים משפיע על גובה המזונות. עם זאת, גובה המזונות יכול להיות נתון לשינוי באם המצב הכלכלי של ההורה שמשלם מזונות משתנה משמעותית לרעה או משמעותית לטובה.

איך מחשבים מזונות במשמורת משותפת?

בית המשפט קובע את גובה תשלום המזונות, בילדים בין הגילאים 6-15, על פי יחס ההכנסות בין ההורים ויחס זמני השהות ביניהם: 
כאשר מדובר במשמורת משותפת, הקובעת חלוקת זמני שהות שווה בין ההורים, גובה המזונות יחושב בהתאם לפערי ההכנסה בין ההורים. במקרה וההכנסות של ההורים דומות, יתכן ולא יפסק כלל תשלום מזונות או שיפסק תשלום מזונות נמוך ביותר. 

לעומת זאת אם יש פערי שכר גבוהים, יקבע תשלום מזונות גבוה יותר למרות שהמשמורת היא משותפת.

על פי הדין העברי, חובת אב יהודי לכלכל את ילדיו היא מוחלטת עד גיל 6. על כן, כאשר מדובר בילד מתחת לגיל 6, גם במקרה של משמורת משותפת והכנסות זהות, ניתן להטיל על האב תשלום מזונות גבוה.

האם מדור כלול במזונות?

דמי המדור הם צורך נפרד מהמזונות, שיכול להיקבע כסכום נפרד או להתווסף לסכום המזונות הכולל. עלויות מקום המגורים ואחזקתו כוללות דמי שכירות, תשלומים על חשמל, מים, ארנונה, ועד בית, גז, תחזוקה, ועוד.
שיעור המדור נקבע בד"כ לפי מספר הילדים: כאשר מדובר בילד אחד יעמוד התשלום על סך של 30% מסך עלויות המדור, 40% עבור שני ילדים ו 50% עבור שלושה ילדים ומעלה. במידה והאישה מתגוררת בבית בבעלותה, רכיב המדור ישתנה.

מתי ניתן לשלול דמי מזונות?

המקרה היחיד שבמסגרתו תישלל זכותו של הילד לקבלת מזונות, היא כאשר מדובר ב-"ילד מורד", כאשר הילד מסרב לפגוש את אביו ומסרב להיות עמו בקשר, אזי עומדת לאב זכות לעתור לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, לשם הפחתת או אף שלילת המזונות. 
הערכאה המשפטית תבחן בבקשה לשלילת מזונות מקטין את המאמצים שעשה האב על מנת להיות בקשר עם ילדו הקטין; מהי הסיבה שהילד מסרב להיות בקשר עם אביו; האם ישנה אפשרות לאחות את הקרע בין הצדדים; וכמובן, האם הילד יוכל להתקיים כלכלית, גם ללא מזונות.

הגדלת דמי המזונות – איך עושים את זה?

אם ההורה שאינו משלם מזונות מעוניין להגדיל את גובה מזונות הילדים, הוא צריך להגיש בקשה ליישוב סכסוך. באם הניסיון ליישוב סכסוך נכשל, עליו להגיש תביעה לערכאה השיפוטית שקבעה את גובה המזונות, ובהיעדר כזו – לבית המשפט לענייני משפחה, או לבית הדין שהילדים המשותפים של בני הזוג הגרושים גרים בתחום שיפוטו. במסגרת התביעה, עליו להסביר למה הוא מעוניין להגדיל את גובהם.

על ההורה משלם המזונות להגיש כתב הגנה בו יסביר למה לדעתו אין להגדיל את גובה המזונות. הערכאה השיפוטית הרלוונטית תקבע מועד לדיון בנושא, בו היא תקבע האם יש להגדיל את גובה המזונות או להשאירם כפי שהם.

עד איזה גיל חלה חובת תשלום דמי מזונות?

הזכאות לקבלת תשלום מזונות היא של קטינים, מתחת לגיל 18.
תשלום מזונות לילדים מגיל 15 ועד גיל 18 נחשבים למזונות “מדין צדקה”. תשלומים אלה מוטלים בצורה שווה על שני ההורים באופן יחסי להכנסותיהם. במידה והאם אינה אמידה דיו, תשלומי המזונות מוטלים על האב בלבד.

מה קובע החוק בנושא מזונות לאחר גיל 18?

במקרים מסוימים, ילדים שעברו את גיל 18 ועד לגיל 21 זכאים לתשלום מופחת של מזונות, בד"כ 1/3 מהסכום שהיה נהוג עד כה.

מתי יצטרך הגבר לשלם 'דמי מזונות אישה'?

במסגרת טקס הנישואין, הגבר מתחייב לדאוג לצרכיה של האישה והאישה מתחייבת להיות נאמנה לבעלה ולשמור על שלום בית. במסגרת חובות אלו, הרי שבעת פרידה, על הבעל עדיין מוטלת האחריות לשאת במזונות אישה כל עוד בני הזוג חיים יחדיו או בנפרד, אך טרם ניתן גט, כלומר – כל עוד לא התגרשו באופן פורמאלי.
לרוב, את גובה המזונות קובעים עפ"י ההכנסות של הגבר וכן בדיפרנציאציה להוצאותיה של האישה. בין היתר, כאשר קובעים את גובה מזונות האישה, בוחנים גם את הכנסותיה. במידה והיא עובדת, אין מקום לחייב אוטומטית את הבעל במזונות בשיעור גבוה, שכן אין דינם של מזונות אישה עובדת כדינם של מזונות עבור אישה שאינה יכולה לכלכל את עצמה. 

מתי חל פטור ממזונות אישה?

הדין הדתי קובע מקרים, שבהם אפשר לשלול מזונות אישה גרושה: 
– ויתור על מזונות ע"י האישה
– אישה שזנתה (אישה שבגדה בבעלה)
– אישה שסירבה לשלום בית
– אישה שעוזבת את בעלה (מקרים בהם מוכח כי האישה בחרה לסיים את קשר הנישואין, לא מתוך סיבה מוצדקת)

מי משלם מזונות בזוגות חד מיניים?

כאשר מדובר בבני זוג חד מיניים, הפסיקה והדין בישראל לא היו ערוכים בתחילה למקרים שבהם בני זוג מאותו המין עותרים לתשלום מזונות. מאחר והיה צורך להכריע בשאלת הטלת המזונות על בני זוג מאותו המין, המשפט הישראלי הטיל חובה חוזית במקרים כאלו. 

חובה משפטית מכוח הדין הדתי אינה רלוונטית במקרים של זוגות חד מיניים, שכן מלכתחילה הדין הדתי אינו מכיר בנישואין כאלו. גם חוק המזונות אינו רלוונטי, כאשר אין קשר ביולוגי בין הילד לבין בן הזוג השני. לכן, פסיקת בתי המשפט הטילה על בני זוג מאותו המין (כאשר אין קשר ביולוגי בין אחד ההורים לילד) חובה חוזית.

במקרים כאלו, בית המשפט יבחן מה הייתה כוונת בני הזוג בעת הנישואין ומה הייתה כוונת בני הזוג בעת הולדת הילד או אימוצו. במידה ומוכח שאכן הייתה כוונה לגדל את הילד במשותף, הרי שההורה השני יהיה חייב לשלם מזונות לילדו, אפילו אם אין ביניהם קשר דם או קשר פורמאלי של אימוץ.

להתגרש ולחסוך

עומדים לערוך הסכם מזונות? אל תעשו את זה לבד

כמו שאתם כבר מבינים, ענייני מזונות הם נושא מורכב ולכן אין תשובה אחת ברורה לשאלה 'כמה משלמים מזונות'.
לשיעור דמי המזונות יש השפעה מידית על בני הזוג, ולכן חשוב מאוד כבר בשלב הראשון – לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין לענייני משפחה הבקיא בתחום. פנו אלינו ונשמח לסייע!

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

כתבות נוספות

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

מאמרים אחרונים

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את זכויות בני הזוג בנכס המקרקעין המשמעותי ביותר – דירת המגורים שלהם. הסכם זה מגן על

המשך קריאה
הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את מערכת היחסים הכלכלית והאישית בין בני זוג החיים יחד ללא נישואין. הסכם זה מעניק ביטחון ויציבות

המשך קריאה
הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הוא חוזה משפטי מחייב בין שני אנשים שמעוניינים להביא ילד לעולם ולגדל אותו ביחד, מבלי להיות בזוגיות רומנטית זה עם זה. ההסכם

המשך קריאה

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.