משרד עורכי דין משפחה MGN

למרות שמעטים יודעים זאת, במסגרת חלוקת רכוש בגירושין, נהוג לחלק בין בני הזוג לא רק נכסים כמו הבית והרכב המשפחתי, אלא גם זכויות סוציאליות ובכלל זה את הכספים בקרן הפנסיה של כל אחד מהצדדים. מדובר בסכומים משמעותיים מאוד ולכן חשוב להבין כיצד חלוקת פנסיה בגירושין מתבצעת ואיך לגשת לתהליך בצורה נכונה.

כדי לעשות לכם סדר, הכנו עבורכם את המדריך הבא שבו נסקור בהרחבה את הנושאים הבאים:

  • על פי מה נקבעת חלוקת פנסיה בגירושין?
  • השיטות השונות לחלוקת פנסיה בגירושין
  • איך מעריכים את שווי הקרן?
  • חשיבות הליווי המשפטי בתהליך חלוקת הפנסיה בגירושין
  • ועוד!

אם אתם עומדים בפני הליך גירושין שבו חלוקת פנסיה או זכויות סוציאליות אחרות עומדת על הפרק, אל תוותרו על מה שמגיע לכם. צרו קשר עוד היום עם משרד עו"ד משפחה MGN לליווי מקצועי ומסור שיבטיח את מיצוי זכויותיכם.

משרד עורכי דין נחום, ג'ארדשטיין-משלי
ייצוג משפטי מוביל בתחום המשפחה
נחום גרארד

על פי מה נקבעת חלוקת פנסיה בגירושין?

חלוקת קרן הפנסיה בגירושין מתבצעת על בסיס מספר פרמטרים מרכזיים:

  1. הסכם ממון – אם נחתם הסכם ממון בין בני הזוג המגדיר כיצד יחולקו נכסיהם במקרה של גירושין, הוא יגבר על ברירת המחדל הקבועה בחוק.
  2. חוק יחסי ממון – בהיעדר הסכם ממון, חלוקת הפנסיה תיעשה על פי עקרונות חוק יחסי ממון בין בני זוג. על פי החוק, זכויות פנסיה שנצברו במהלך תקופת הנישואין מהוות חלק מהרכוש המשותף ומתחלקות באופן שווה כשמתגרשים.
  3. מועד הנישואין – ככלל, יום החתונה נחשב כתחילת החיים המשותפים. אצל ידועים בציבור יש להוכיח את תחילת החיים המשותפים. לכן מומלץ לערוך הסכם חיים משותפים המגדיר זאת.
  4. מועד הקרע – מועד זה מסמן את סיום החיים המשותפים בפועל. הוא יכול להיקבע בהסכמת בני הזוג או על ידי בית המשפט. לרוב מועד הקרע אינו זהה למועד הגט. קביעת מועד הקרע יכולה להשפיע משמעותית על גובה הסכום לחלוקה.
  5. משך תקופת החיים המשותפים – חלק הפנסיה שיחולק הוא החלק שנצבר מתחילת הנישואין או החיים המשותפים ועד מועד הקרע שנקבע.

הבנת הפרמטרים האלה חיונית על מנת לחשב נכון את חלוקת קרן הפנסיה בגירושין ולהבטיח שכל צד יקבל את המגיע לו. מומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושין מומלץ ומנוסה כדי לקבל הכוונה בנושא.

3 אפשרויות לחלוקת פנסיה בגירושין

האפשרויות לחלוקת פנסיה בגירושין

כאשר באים לחלק את כספי הפנסיה במסגרת הליך גירושין, עומדות בפני בני הזוג מספר אפשרויות עיקריות עם יתרונות וחסרונות שחשוב לשקול:

היוון פנסיה

היוון משמעותו ביצוע הערכה לסכום הפנסיה העתידי וחלוקתו בין הצדדים בהווה.

כיצד מתבצע

על מנת לבצע היוון לפנסיה בגירושים יש לחשב את הערך העתידי של קרן הפנסיה למועד הפרישה הצפוי. לאחר מכן מחשבים את הערך הנוכחי של הסכום הזה, בהתחשב בגורמים כמו תוחלת חיים, ריבית וכדומה. את הסכום המהוון מחלקים לשני חלקים שווים. הסכום מועבר לקרן פנסיה נפרדת על שם בן הזוג האחר.

יתרונות

היתרון העיקרי של היוון הוא ניתוק מוחלט בין בני הזוג בהקשר של הפנסיה. כל צד מקבל את חלקו ויכול לנהל אותו בנפרד. כמו כן, זוהי דרך יחסית קלה וברורה לחלוקה, שאינה מחייבת מעורבות עתידית.

חסרונות

חיסרון עיקרי של ההיוון הוא עלויות המס הגבוהות הכרוכות במשיכת כספים מקרן פנסיה. בנוסף, ישנו קושי מסוים בחישוב מדויק של הערך הנוכחי, שכן מדובר בהערכה של נתונים עתידיים.

חלוקה מיידית

אפשרות נוספת היא משיכת כל הכספים מקרן הפנסיה במועד הגירושין וחלוקתם באופן מיידי בין הצדדים.

כיצד מתבצע

שני בני הזוג פונים במשותף לקרן הפנסיה בבקשה למשיכת הכספים. עם קבלת הכספים מבוצעת חלוקה לשני חלקים שווים והעברתם לכל אחד מבני הזוג.

יתרונות

החלוקה המיידית מאפשרת לסגור את הנושא הכלכלי בין בני הזוג באופן סופי. כל צד מקבל סכום מזומן שבו הוא יכול להשתמש למטרותיו באופן מיידי.

חסרונות

החיסרון העיקרי טמון בעלויות המס הגבוהות שבהן כרוכה משיכה מוקדמת מקרן פנסיה, שיכולה להגיע עד 35% ולעיתים אף יותר. בנוסף, משיכה בסכום חד פעמי גדול עלולה לגרום לנזק כלכלי ופגיעה ביכולת לחסוך לפנסיה בעתיד.

חלוקת הכסף במועד הפרישה

האפשרות השלישית היא דחיית החלוקה בפועל עד למועד הפרישה של בן הזוג שצבר את הפנסיה.

כיצד מתבצע

במועד הגירושין מקבל בית המשפט החלטה עקרונית על אופן חלוקת הפנסיה בעתיד. ההחלטה מועברת לקרן הפנסיה. כאשר מגיע מועד הפרישה, משולמת הקצבה החודשית מהפנסיה לשני בני הזוג, כל אחד על פי חלקו.

יתרונות

שיטה זו חוסכת את הצורך במשיכת הכספים ותשלום מס במועד הגירושין. בנוסף, לרוב חישוב חלוקת הפנסיה במועד הפרישה בפועל מדויק יותר וכולל סכום גבוה יותר מאשר בחלופות האחרות.

חסרונות

החיסרון המשמעותי באפשרות זו הוא היעדר הניתוק הכלכלי בין בני הזוג, שנותרים שותפים בקרן הפנסיה למעשה עד יום מותם. מצב זה עלול לייצר חיכוכים וקשיים ביחסים לאורך זמן.

כמובן, בחירת האפשרות המתאימה תלויה בנסיבות הספציפיות של כל מקרה, ביחסים בין בני הזוג, במצבם הכלכלי ובשיקולים נוספים. חשוב להתייעץ עם עורך דין משפחה וגורמים מקצועיים נוספים על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה.

השפעת מועד הקרע על חלוקת הפנסיה

חשיבות קביעת מועד הקרע בין בני הזוג

מועד הקרע הוא נקודת הזמן המסמלת את סיום החיים המשותפים ותחילת ה"פירוד הכלכלי" בין בני הזוג. לקביעתו יש השפעה ישירה ומשמעותית על חלוקת הנכסים בגירושין בכלל ועל חלוקת הפנסיה בפרט.

מועד הגירושין

ככלל, מועד הגירושים הוא המועד שבו ניתן פסק דין הגירושין (מועד הגט). אולם לרוב זהו אינו מועד הקרע, אלא מועד מאוחר יותר. הסיבה לכך היא שעד למתן הגט עוברים הליכים משפטיים שונים שיכולים להמשך תקופה ארוכה.

מועד הקרע

מועד הקרע הוא למעשה המועד שבו פסקו בפועל החיים המשותפים של בני הזוג מבחינה מעשית. הוא יכול להיות מוסכם בין הצדדים או להקבע על ידי בית המשפט. מועד הקרע יכול להיות מועד הגשת התביעה לגירושין, מועד עזיבת הבית המשותף, מועד חתימת הסכם הגירושין ועוד, תלוי בנסיבות.

המשמעות של הבדל זה ברורה – כל הכנסה, נכס או זכות שנצברו על ידי מי מהצדדים לאחר מועד הקרע – לא ייכללו בחלוקת הרכוש. לכן ככל שמועד הקרע מוקדם יותר, כך קטן חלק הפנסיה שייכלל בחלוקת הרכוש בגירושין.

הבדלים אלה יכולים להסתכם בעשרות ואף מאות אלפי שקלים בחלוקת הפנסיה. מכאן החשיבות הרבה לקביעה מדויקת ומושכלת של מועד הקרע. חשוב להבין את ההשלכות של מועדים שונים ולפעול בהתאם כדי למקסם את הזכויות במסגרת החוק.

מה קובע החוק לגבי חלוקת פנסיה בגירושין?

חוק יחסי ממון בין בני זוג מחייב חלוקה שווה של נכסים שנצברו במהלך הנישואין, למעט מקרים חריגים. חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תשע"ד-2014) מסדיר ספציפית את חלוקתן של קרנות פנסיה.

החוק אומר שברגע שיש פסק דין לגירושין, לכל אחד מבני הזוג יש זכות לחלק מהפנסיה של בן/בת הזוג לשעבר. על חברות הפנסיה יש אחריות לקבוע כבר אז כמה כסף מתוך הקרן שייך לכל אחד, ולדאוג להעביר את הסכום המתאים לכל אחד כשיגיע לגיל פרישה בעתיד.

בעצם, החוק נותן אפשרות לחלק את קופת הפנסיה המשותפת של בני הזוג עוד הרבה לפני שהם יוצאים לפנסיה, ולפתוח לכל אחד מהם חשבון נפרד על שמו. ככה, כל אחד מבני הזוג מקבל את השליטה על החלק שלו בכסף הפנסיה כבר מהרגע שמתחילים את תהליך הגירושין, במקום לחכות עד שיפרשו.

אולי יעניין אתכם גם:

האקטואר וחשיבותו בנוגע לחלוקת פנסיה בגירושין

בהליך גירושין שבו יש צורך לחלק את כספי הפנסיה, האקטואר הוא דמות חשובה מאוד. אקטואר גירושין הוא שמאי שמתמחה בכלכלה ובביצוע הערכת שווי לרכוש והנכסים המיועדים לחלוקת בהליך הגירושין, כולל קרנות הפנסיה של הצדדים. כישורים אלו מאפשרים לו לקבוע איך נכון לחלק את הכסף והרכוש בגירושין תוך מחשבה על העתיד ושיקולי המס הצפויים בביצוע החלוקה.

בהקשרנו,האקטואר בודק כמה שווה הפנסיה של כל אחד מבני הזוג, וממליץ מה הדרך הכי טובה והכי מדויקת לחלק אותה לפי הנסיבות (חלוקה מיידית של הזכויות תוך תשלום מס גבוה, או חלוקה רק בגיל פרישה).

ככה בית המשפט ובני הזוג יכולים להחליט מה יותר כדאי. בסוף, בדרך כלל בית המשפט מחליט איך לחלק את הפנסיה לפי מה שהאקטואר המליץ.

חלוקת פנסיה בגירושין זה סיפור מורכב, כדאי שיהיה לכם מגן

חשיבות הליווי המשפטי בתהליך חלוקת הפנסיה בגירושין

כפי שבטח כבר הבנתם, כשמתגרשים וצריך לחלק את הפנסיה, זה יכול להיות ממש מסובך. לכן חשוב מאוד שיהיה לכם עורך דין גירושין טוב שילווה אתכם לכל אורך הדרך. 

עורך דין שמבין בגירושין ובחלוקת רכוש, יסתכל על כל הפרטים ויתן לכם עצות מה הכי כדאי לעשות כדי לקבל את כל מה שמגיע לכם במסגרת חלוקת הפנסיה בגירושין.

עורך הדין גם יבדוק שקרנות הפנסיה באמת מבצעות את הפעולות הדרושות לחלוקת הזכויות בכספי הפנסיה ביניכם לבין בן / בת זוגכם. ואם צריך, הוא יכול גם לעזור למצוא פתרונות יצירתיים ולנהל משא ומתן עם הצד השני, כדי להגיע להסכם על חלוקת הפנסיה בצורה הכי טובה.

שאלות נפוצות בנושא חלוקת פנסיה בגירושין

להלן מספר שאלות נפוצות שעולות בקרב מיוצגינו, בנושא חלוקת פנסיה בגירושין:

מה קורה אם אין הסכמה בין בני הזוג על הפרטים בנושא חלוקת הפנסיה בגירושין?

במקרה של חוסר הסכמה, הדבר יוכרע בסופו של דבר על ידי בית המשפט בפסק הדין או בהחלטת ביניים. לצורך כך ממונה אקטואר גירושים, שבוחן את הסוגיה וממליץ על החלופה המועדפת בהתאם לנסיבות.

מה ההבדל בין פנסיה תקציבית לפנסיה לא תקציבית ואיך מתבצעת החלוקה?

פנסיה תקציבית זו פנסיה המגיעה לעובדי מדינה ותאגידים מסויימים. זו פנסיה שנצברת כזכויות אך לא כסכום מוגדר ומופרש בקופה, אלא תחושב במועד הפרישה לפי נוסחה הכוללת את משכורתו האחרונה של העובד, ותק, גיל ועוד. לעומת זאת, פנסיה צוברת (או לא תקציבית) היא סכום כספי ספציפי שמופרש ונצבר לטובת העמית בקרן פנסיה פרטית.

לצורך חלוקה בגירושין, פנסיה תקציבית מחושבת בד"כ ע"י אקטואר בהתאם לזכויות הצפויות לפי הנוסחה, למועד הפרישה הצפוי. כלומר חלוקת הפנסיה התקציבית מבוססת על הערכה אקטוארית של סכום עתידי, שיחולק בין הצדדים לפי אחוז מוסכם או נקבע.

פנסיה צוברת לעומת זאת מחולקת יותר בקלות והיא נחשבת בדומה לכל חיסכון פנסיוני אחר – מחצית מסכום הצבירה בקרן ממועד הנישואין עד הקרע תועבר לבן הזוג כחלק מהאיזון.

כמובן שיש משמעות לסוג הפנסיה בבחירת דרך החלוקה ואופן חישובה. את כל השיקולים האלה יבחן האקטואר ויספק לכם מידע מפורט על מנת שתוכלו לקבל את ההחלטה המושכלת ביותר.

האם פטירה של אחד מבני הזוג משפיעה על חלוקת הפנסיה בגירושין?

כן. במקרה של פטירת אחד מבני הזוג בטרם הספיק להעביר את חלק בן הזוג השני בפנסיה, החוק קובע שכספים אלו יועברו לבן הזוג ששרד, כאילו החוסך לא נפטר ובהתאם לחלוקה שנקבעה בפסק הדין.
בנוסף, אם בעת פטירת אחד מבני הזוג, כבר היה פסק דין לחלוקת הפנסיה, על פי החוק בן הזוג הנותר יהיה זכאי לקצבת שארים בהתאם לחלקו בפנסיה, מעבר לשארים החוקיים של הנפטר.

כלומר החוק מגן על זכויות בני זוג גרושים ומבטיח שימשיכו לקבל את המגיע להם מקרן הפנסיה גם במקרה של פטירת בן הזוג החוסך.

סיכום

במאמר זה נחשפתם למורכבות של חלוקת פנסיה בגירושין. כפי שראיתם, לשיטת החלוקה השלכות כספיות מרחיקות לכת לשני הצדדים. לא מדובר רק בסכומי כסף גדולים, אלא בהשפעה על רמת החיים העתידית של כל אחד מהצדדים ועל הביטחון הכלכלי שלו בגיל הפרישה.

לכן חשוב להיעזר בשירותי עו"ד לענייני משפחה כדי לגשת לנושא בצורה מושכלת ומחושבת.

משרד עו"ד משפחה MGN כאן כדי ללוות אתכם בתהליך חשוב זה ולהגן על האינטרסים שלכם בטווח המיידי והארוך כאחד. אל תהססו ליצור איתנו קשר להתייעצות דיסקרטית וקבלת סיוע משפטי מותאם אישית, עוד היום. לפרטים – חייגו כעת.

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

כתבות נוספות

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

מאמרים אחרונים

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את זכויות בני הזוג בנכס המקרקעין המשמעותי ביותר – דירת המגורים שלהם. הסכם זה מגן על

המשך קריאה
הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את מערכת היחסים הכלכלית והאישית בין בני זוג החיים יחד ללא נישואין. הסכם זה מעניק ביטחון ויציבות

המשך קריאה
הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הוא חוזה משפטי מחייב בין שני אנשים שמעוניינים להביא ילד לעולם ולגדל אותו ביחד, מבלי להיות בזוגיות רומנטית זה עם זה. ההסכם

המשך קריאה

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.