משרד עורכי דין משפחה MGN

כשגירושין עומדים על הפרק, נשים רבות חוות חששות ופחדים לגבי עתידן. אך חשוב לזכור שהחוק בארץ מקנה לנשים הרבה זכויות חשובות שנועדו להגן עליהן במהלך הגירושין.

במאמר הבא נסביר בהרחבה על זכויות האישה בגירושין ונפרט:

 • אילו זכויות יש לנשים בגירושין
 • מהן חובות הבעל בגירושין כלפי האישה והילדים
 • כיצד ניתן להבטיח את מימוש זכויות האישה בגירושין
 • מה קורה אם הבעל בגד?
 • מה קורה אם האישה בגדה?
 • ועוד

עומדת להתגרש? את לא צריכה לעבור את זה לבד!
משרד עורך דין גירושין MGN יוכל לעזור לך לממש את כל הזכויות שמגיעות לך בצורה הטובה ביותר. אל תהססי ליצור איתנו קשר כבר עכשיו לקבלת ליווי משפטי אישי ומקצועי בתהליך, כדי שתוכלי להתחיל פרק חדש בחייך בתחושת ביטחון ורוגע.
לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית ודיסקרטית – צרי קשר.

משרד עורכי דין נחום, ג'ארדשטיין-משלי
ייצוג משפטי מוביל בתחום המשפחה
עו"ד לאה משלי גירארדשטיין

על פי מה ייקבעו זכויות האישה בגירושין בפועל?

הזכויות להן זכאית אישה בהליכי גירושין נגזרות ממספר מקורות משפטיים:

ראשית, קיימות הזכויות הנובעות מהדין האישי החל על בני הזוג, בהתאם לדתם. כאשר מדובר בבני זוג יהודים, חל עליהם הדין העברי-הדתי של ההלכה היהודית. 

זכויות כגון הכתובה, מזונות האישה וכדומה ייקבעו על פי הדין הדתי. במקביל, קיימות זכויות רבות הקבועות בחוק האזרחי, כגון חוק יחסי ממון, הדין בנוגע למשמורת ילדים, חוק העוסק בחלוקת זכויות פנסיוניות ועוד. מערכת הדינים האזרחית מבוססת על עקרונות של שוויון בין המינים ומטרתה להבטיח חלוקה הוגנת של הזכויות והחובות בין בני הזוג.

כמו כן, בנוסף להוראות הדין, ייתכנו מקרים בהם בני הזוג ערכו הסכמים ביניהם לפני הנישואין או במהלכם, כגון הסכם ממון, המסדירים את חלוקת הזכויות במקרה שיתגרשו. במקרים אלו, ההסכמים יהיו בעלי תוקף מחייב בהליכי הגירושין. 

לבסוף, יש לקחת בחשבון שעל מנת שהזכויות המגיעות על פי דין יתממשו בפועל, יש לעיתים צורך בנקיטת אמצעים משפטיים דוגמת הגשת תביעות, בקשה לצווים זמניים וכדומה. 

בכל מקרה, על מנת למקסם את הזכויות בגירושין, מומלץ להיעזר בליווי משפטי מקצועי כבר מתחילת ההליך, כדי להתאים את המהלכים המשפטיים לנסיבות האישיות.

מהן זכויות האישה בגירושין על פי החוק?

לרוב, הבחירה היכן לנהל את הדיון בנושא הגירושין נמצאת בידי האישה.
אחת ההחלטות הראשונות העומדות בפני אישה בהליכי גירושין היא בחירת מערכת המשפט שתדון בעניין. בישראל קיימות שתי מערכות משפט בעלות סמכויות מקבילות לדון בסוגיות מסוימות בתחום דיני המשפחה – בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. 

הבחירה ביניהן מתבצעת על פי כלל שנקרא "מרוץ הסמכויות", כלומר בן הזוג שפונה ראשון לאחת ממערכות המשפט הללו, הוא שקובע באיזו מהן יתנהל ההליך.

לעיתים קיימת תפיסה מוטעית לפיה עדיף לנשים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה. אולם הדבר תלוי במכלול הנסיבות של כל מקרה. לעיתים דווקא פנייה לבית הדין הרבני תהיה כדאית יותר לאישה, למשל כאשר קיימות עילות משפטיות לחיוב הכתובה או כאשר זכויות הקניין רשומות על שם האישה בלבד. 

לכן ההמלצה היא לקבל ייעוץ משפטי מקדים מעורך דין משפחה מומלץ, שיוכל לבחון את מכלול הנתונים ולהמליץ על הבחירה המתאימה ביותר במקרה הספציפי.

זכויות האישה בגירושין בתחום הפיננסי

עם פירוק התא המשפחתי, מתחלקות בין בני הזוג, הזכויות הכלכליות והרכושיות שנצברו על ידיהם במהלך חייהם המשותפים. בארץ ישנם שני הסדרי חלוקת רכוש עיקריים: 

הראשון הוא "הלכת השיתוף" שחלה על בני זוג שנישאו טרם 1974 או על ידועים בציבור.
הלכה זו רואה בשני בני הזוג שותפים מלאים בכל רכוש שצברו בתקופת הנישואין/הזוגיות, גם אם הוא רשום רק על שם אחד מהם. חריג להלכה זו הוא כאשר הוכח שאחד הצדדים התכוון להפריד רכוש מסוים משאר הרכוש המשותף. 

ההסדר השני הוא חוק יחסי ממון, החל על זוגות שנישאו מ-1974 ואילך.
החוק קובע שחלוקת הרכוש שנצבר בין בני הזוג בתקופת הנישואין, תתבצע שווה בשווה בעת פקיעת הנישואים, למשל בגירושין.

היבט חשוב נוסף בחלוקת הרכוש בגירושין הוא חלוקת הזכויות הפנסיוניות. בשנת 2015 נכנס לתוקף חוק העוסק בחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. החוק מבטיח לשני בני הזוג זכויות בקצבאות, פיצויים ובכספי פנסיה שנצברו על ידי כל אחד מהם בתקופת הנישואים. מדובר על סכומי כסף משמעותיים ביותר, במיוחד עבור נשים אשר הקדישו את רוב שנות נישואיהן לגידול הילדים ולניהול משק הבית על חשבון פיתוח קריירה והפרשות לחיסכון פנסיוני. 

לכן חשוב מאוד שאישה בהליכי גירושין תקבל ייצוג משפטי הולם שידאג למימוש מירב זכויותיה הפנסיוניות בהתאם לחוק.

גירושין יכולים להיות מורכבים ומלאי אתגרים

זכויות האישה בגירושין בתחום הקניין הרוחני

מעבר לזכויות הכלכליות והפנסיוניות, במסגרת חלוקת הרכוש בגירושין יש לתת את הדעת גם לנכסים מסוג קניין רוחני, כמו פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכדומה. נכסים אלו עשויים להיות בעלי ערך רב ולעיתים הם מהווים את עיקר הונם של בני הזוג. 

כאשר אחד מבני הזוג פיתח במהלך שנות הנישואים המצאה או נכס מסוג קניין רוחני אחר, מגיע לבת/בן הזוג השני לרוב מחצית מערך הנכס, בהתאם להלכת השיתוף או חוק יחסי ממון. 

חלוקת נכסי הקניין הרוחני מצריכה הערכת שווי מדויקת, תוך בחינת ההיבטים המשפטיים והמסחריים הכרוכים בכך.

כמו כן, יש להתחשב בזכויות הנובעות ממוניטין אישי או מותג אישי שפותח על ידי בן הזוג במהלך הנישואין. במקרים מסוימים, ניתן לראות במוניטין נכס בר חלוקה, ולחלק את שוויו בין בני הזוג.

זכויות האישה בגירושין בנושא מזונות אישה

על פי הדין העברי, חובת מזונות אישה מוטלת על הבעל לכל משך תקופת הנישואים ועד קבלת הגט הרשמי. חובת המזונות נגזרת מקיומם של נישואים כדת משה וישראל ופוקעת לאחר מתן הגט. גובה המזונות יקבע בהתאם לרמת החיים לה הורגלה האישה במהלך חיי הנישואין. כאשר האישה עובדת, הכנסותיה יקוזזו מדמי המזונות ויתכן שלא יקבעו מזונות כלל, אולם כאשר מדובר באישה שלא עבדה כלל במהלך הנישואין, הבעל לא יוכל לחייבה לצאת לעבודה על מנת להפחית את חיובו במזונות.

מזונות אישה הם מוסד משפטי ייחודי לדין הדתי היהודי. במקרים של אישה שאינה יהודייה או של אישה יהודייה שלא נישאה כדת משה וישראל, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בתביעה ל"מזונות משקמים". מדובר במזונות שיפסקו במקרים חריגים בלבד, לתקופה קצובה בלבד, כאשר ברור שהאישה לא תוכל לספק את צרכיה הבסיסיים ללא תשלום מזונות זמני מצד הבעל לשעבר. 

זכויות האישה בגירושין עם ילדים

כאשר מדובר בזוג הורים המתגרשים, נכנסים לתמונה שיקולים נוספים הקשורים לטובת הילדים. המחוקק והפסיקה רואים חשיבות עליונה בשמירה על יציבות עולמם של הילדים ולהבטחת זכויותיהם, בנוסף לשימור הקשר שלהם עם שני ההורים ככל הניתן. 

בשורות הבאות נתמקד בשתי הסוגיות המרכזיות בהקשר זה – זכויות המשמורת של האישה בגירושין וכן זכויות אישה בגירושין עם ילדים לקבלת דמי מזונות בגינם.

זכויות האישה בנושא משמורת ילדים והסדרי ראיה

כאשר לאישה ילדים עד גיל 6, מתוקף עיקרון משפטי שנקרא "חזקת הגיל הרך", מקובל לתת לה את המשמורת על ילדים אלו. אך כשמדובר באם לילדים מעל גיל 6, המגמה הרווחת כיום היא קביעת משמורת משותפת לאישה ולגרוש שלה, תוך חלוקה שווה או דומה של זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים. חלוקה זו נקבעת בהתחשב בנסיבות הייחודיות של כל מקרה אבל האחריות ההורית הכוללת נותרת משותפת לשני ההורים. 

זכויות האישה בנושא מזונות ילדים

חובת ההורים לדאוג לצרכי ילדיהם הקטינים קבועה בחוק, והיא אינה תלויה במצב המשפחתי שלהם. כאשר ההורים מתגרשים, על בית המשפט לקבוע את אופן חלוקת נטל המזונות בין ההורים, אם לא הגיעו ביניהם להסכמות. 

כאשר מדובר בילדים מעל גיל 6, חובת המזונות מתחלקת בין שני ההורים באופן יחסי להכנסותיהם וליכולותיהם הכלכליות וכן לפי חלוקת זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים.

לעומת זאת, כאשר מדובר בילדים עד גיל 6, החוק קובע שעל האב מוטלת חובה מוחלטת לשאת בכלל צרכיהם. גם במקרים אלו, בתי המשפט שואפים לאזן את נטל המזונות בין ההורים ככל הניתן, בהתחשב ביכולותיו הכלכליות של האב ובהיקף זמני השהות של הילד עמו.

קביעת מזונות זמניים

הליך פסיקת המזונות יכול להימשך תקופה לא מבוטלת, בפרט כאשר מדובר במצבים מורכבים. בתקופת הביניים, האישה נותרת לעתים קרובות ללא מענה הולם לצרכי הילדים. לכן, קיימת אפשרות להגיש תביעה למזונות זמניים עד למתן פסק הדין הסופי. מדובר בהליך קצר יחסית, שבו בית המשפט מתרשם באופן ראשוני מהכנסות ההורים, מצרכי הילדים ומיכולותיו הכלכליות של כל הורה. לעתים ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים עוד בשלב הליך "יישוב הסכסוך", לפני הגשת תביעה רגילה למזונות.

חשוב להבין שמזונות זמניים אינם סוף פסוק ואינם מגדירים את גובה המזונות הקבועים. עם זאת, הם מספקים הגנה חיונית לאישה ולילדים בתקופת הביניים שעד לקביעת המזונות הסופיים. במידת הצורך, ההמלצה היא להגיש את הבקשה לדמי מזונות זמניים במקביל לבקשה למזונות קבועים, ולצרף ראיות שיבססו את הצורך הכלכלי ואת מצבה הכספי של האישה.

זכויות האישה בגירושין ללא ילדים

כשבני זוג מתגרשים ואין להם ילדים קטינים משותפים, המצב המשפטי לכאורה פשוט יותר, שכן אין צורך לדון בסוגיות של משמורת, הסדרי ראייה ומזונות ילדים. יחד עם זאת, נותרו הסוגיות המרכזיות של חלוקת הרכוש והזכויות הפנסיוניות בגירושין. לעניין זה, אין שוני מהותי בין זכויות אישה בגירושין ללא ילדים או עם ילדים. 

באופן כללי, בני הזוג יתחלקו ביניהם בגירושין, ברכוש ובזכויות שנצברו במהלך הנישואין בהתאם להלכת השיתוף או חוק יחסי ממון, כפי שהסברנו קודם.

כמו כן, במקרה של אישה שלא עובדת ואין לה הכנסה, ייתכן שהיא תהיה זכאית למזונות אישה או מזונות משקמים, גם אם אין ילדים משותפים. הזכאות תלויה בהיותה של האישה יהודייה שנישאה כדת משה וישראל. אם לא מתקיים תנאי זה, ניתן יהיה לדרוש מזונות משקמים לתקופה זמנית, במקרים חריגים שבהם האישה תלויה כלכלית בבעלה ונעדרת יכולת עצמאית לספק את צרכיה הבסיסיים.

היבט משפטי-דתי ייחודי שעשוי לחול בגירושין ללא ילדים, הוא שאלת העילה לביטול הנישואין.
לפי ההלכה היהודית, במקרים שבהם בני הזוג ללא ילדים כי לא קיימו יחסי אישות תקינים, ייתכן שניתן יהיה לבטל את הנישואין מעיקרם בטענה לפגם בהם. 

במידה שבית הדין הרבני יבטל את מעשה הנישואין, לא יחולו הזכויות הרגילות של האישה, כגון מזונות אישה, כתובה וכדומה. מדובר במקרים נדירים יחסית שמצריכים דיון הלכתי מעמיק בהתאם לנסיבות הספציפיות.

איזה זכויות משפטיות מגיעות לאישה שבעלה בגד בה

מהן הזכויות של אישה שבעלה בגד בה?

היבט כואב ומורכב בהליכי גירושין הוא מקרים בהם הבעל בגד באשתו. על פי החוק, בגידה כשלעצמה אינה עילה ישירה לגירושין ואינה קשורה באופן ישיר לזכויות האישה. יחד עם זאת, במקרים מתאימים התנהגות בוגדנית יכולה להוות עילה לפסיקת "פיצויי גירושין" לטובת האישה על בסיס הפרת חובת הבעל להתנהגות בתום לב. 

כך למשל עשוי בית המשפט להכיר בקיומן של זכויות אישה שבעלה עזב את הבית. אמנם אין מדובר בפיצוי אוטומטי, אך בנסיבות מסוימות, התנהלות חסרת אחריות ובגידות חוזרות ונשנות מצד הבעל, יכולות להיחשב כהתנהגות שמצדיקה פסיקת פיצויים מוגדלים לאישה.

כמו כן, במסגרת הדין הדתי, בגידה של הבעל עשויה גם להשליך על זכאותה של האישה לקבל כתובה מוגדלת. המחשבה העומדת מאחורי הלכה זו היא שהתנהגות בזויה כלפי האישה מביאה לזכאות מוגברת מצידה לקבל את הכתובה במלואה. החיוב של הבעל בפיצויים, הוא כלפי האישה באופן אישי והוא לא קשור לשיקולי חלוקת רכוש או מזונות ילדים.

מהן הזכויות של אישה שבגדה בבעלה?

בגידה של האישה אינה פוגעת בזכויותיה על פי דיני המשפחה האזרחיים בישראל, בנוגע לחלוקת רכוש, משמורת או מזונות. הדין האזרחי אינו מתחשב בשאלת האשם המוסרי לפירוק הנישואין ומכריע בשאלות אלו על פי קריטריונים אובייקטיבים. ייתכן שבמקרים חריגים, בגידה של האישה ונטישת הבית ללא סיבה מוצדקת יובילו לשיקולי נסיבות מיוחדות בחלוקת הרכוש על פי שיקול דעת בית המשפט, אך זהו מצב חריג.

לעומת זאת, זכויות אישה שבגדה עלולות להימצא בסיכון, בגירושין על פי הדין הדתי. במסגרת דיני הכתובה, בית הדין הרבני יכול לקבוע כי אישה בוגדת אינה זכאית לקבלת כתובתה מבעלה.
אולם הפסיקה הרבנית קבעה שנדרשות ראיות ברורות, חד משמעיות וחזקות לבגידה על מנת לשלול את הכתובה, והן כפופות להוראות חוק הגנת הפרטיות. 

עוד קבע בית הדין הרבני שהתנהגות מופקרת של אישה והתנהלות "קלת דעת" חברתית עם גברים אחרים (מה שנקרא בהלכה "מעשה כיעור"), גם אם אינה מגיעה כדי ראיות לבגידה של ממש, עשויים בנסיבות חמורות להוות עילה לשלילת הכתובה.

גם זכותה של האישה לקבל מזונות אישה עד סיום הליך הגירושין רשמית, עלולה להיפגע בעקבות בגידה. בית הדין הרבני מוסמך לבטל מזונות אישה אם הוכח כי היא בגדה בבעלה במהלך הנישואין. לכן, כאשר יש בידי הבעל ראיות לבגידה, הוא עשוי לבקש לשלול ממנה מזונות עקב כך. ובכל זאת, ביטול המזונות אינו אוטומטי וכפוף לשיקול דעתו של בית הדין בנסיבות העניין.

לא תמיד עדיף לאישה לפנות לבית דין למשפחה

האם לכתובה יש משמעות בפועל במהלך גירושין?

מוסד הכתובה הוא אחד ההיבטים הדתיים בעלי ההשלכות הכלכליות החשובות ביותר בהליכי גירושין של זוגות יהודיים. הכתובה היא מסמך משפטי לכל דבר, שנחתם על ידי הבעל בטקס החתונה, ובו הוא מתחייב לשלם לאישה סכום כסף מסוים במקרה של גירושין. הסכום מורכב בדרך כלל מ"עיקר כתובה", שהוא סכום בסיסי, ו"תוספת כתובה" שהיא סכום גבוה יותר שנקבע על פי בחירת החתן. בנוסף, בכתובה מפורטת גם הנדוניה, שהיא רכוש שהכלה מביאה אל הנישואין ושווייה.

הסמכות לדון בתביעות לכתובה נמצאת בידי הרבנות בלבד והיא שתחליט לגבי זכאות האישה לכתובה על פי הדין הדתי. ככלל, אישה זכאית לכתובתה אם היא מתגרשת שלא מרצונה ובתנאי שלא התקיימה עילה הלכתית לשלול ממנה את הכתובה, כפי שתיארנו קודם. תנאי נוסף הוא שהאישה לא ויתרה על זכותה לכתובה.

הכתובה כבר לא חשובה כפי שהייתה בעבר

אך בפועל, ערכה הכלכלי של הכתובה פחת מאוד בעשורים האחרונים. ראשית, משום שחלק מבתי הדין הרבניים שוללים כתובה במקרים רבים יחסית של "מרידה" (סירוב האישה לקיים יחסי מין עם בעלה) או "מעשי כיעור" (בגידה) של האישה, גם ללא הוכחה חד משמעית לבגידה. 

שנית, מכיוון שבתי הדין הרבניים נוהגים לקזז מסכום הכתובה כל סכום שהאישה מקבלת במסגרת חלוקת הרכוש בין בני הזוג בבית המשפט לענייני משפחה. כך שבסופו של דבר, במקרים רבים הכתובה מתבטלת מאליה.

לכן למעשה, במצב הדברים כיום, הכתובה הפכה מכלי חשוב להגנה על זכויות האישה בגירושין, לעוד כלי טקטי-משפטי במאבק על חלוקת הרכוש בין בני הזוג. ועדיין, כאשר הכתובה כוללת סכומים משמעותיים ובנסיבות בהן לא נשללת הזכאות לכתובה על פי ההלכה, יכולה תביעת הכתובה להוות חלק חשוב במיצוי זכויות האישה בגירושין. לכן קריטי לכל אישה יהודייה לקבל ייעוץ משפטי פרטני לגבי סיכויי התביעה לכתובה במקרה שלה.

מהן חובותיה של האישה בהליך גירושין

חובות האישה בגירושין

דיני הגירושין לא עוסקים רק בזכויות האישה בגירושין, אלא גם בחובותיה. להלן כמה מן החובות העיקריים של האישה בהליך הגירושין:

 1. חובת שיתוף פעולה עם הבעל בהסדרת הגט – לצורך השלמת הליך הגירושים באופן רשמי, על האישה לשתף פעולה עם בעלה בהליך סידור הגט (במידה ומדובר בגירושין בין יהודים), על פי הכללים ההלכתיים. במקרה של סירוב לקבל גט, עלול בית הדין להטיל על האישה סנקציות שונות, כולל שלילת זכויותיה הרכושיות.
 2. חובת תשלום מזונות ילדים – בעוד שהדין הדתי מטיל את חיוב המזונות רק על הבעל, הרי שכיום, בהתאם לדין האזרחי ולפסיקה בתי המשפט, גם על האישה חלה חובה להשתתף בנטל מזונות הילדים באופן יחסי ליכולתה הכלכלית – אם נקבעה משמורת משותפת עם האב על הילדים שמעל גיל 6.
 3. חובת תשלום חובות משותפים – חובות שנוצרו על שם שני בני הזוג במהלך חיי הנישואין, נחשבים לחובות משותפים ועל בני הזוג לשלמם במשותף או להסדיר את אופן חלוקתם במסגרת הסכם הגירושין.
 4. חובת השבת מתנות – על פי הדין, מתנות אירוסין וחתונה שקיבלו בני הזוג זה מזה במהלך הנישואין, חייבים בהשבה עם הגירושין, זאת בניגוד למתנות שהתקבלו מצדדים שלישיים.
 5. חובת השיתוף בחיסכון פנסיוני – חוק חלוקת חיסכון פנסיוני קובע שגם אם הזכויות הפנסיוניות רשומות רק על שם אחד מבני הזוג, הרי שבעת גירושין הן יחולקו שווה בשווה כנגד התקופה שבה נצברו בחיי הנישואים.

חשוב שנשים יכירו את החובות הללו שחלים לגביהן בגירושין ויתחשבו בהן בניהול הליכי הגירושין מול בן זוגן. עו"ד לענייני משפחה ידע להנחות את האישה גם לגבי ההתמודדות הנכונה עם החובות המוטלים עליה במסגרת הגירושין.

מהן זכויות הבעל בגירושין?

קיימות מספר זכויות בסיסיות המוקנות לבעל בגירושין, למרות שמספרן מצומצם בהשוואה לזכויות האישה. עם זאת, קיימת מגמה מתמשכת בבתי המשפט בארץ, של חתירה לאיזון בין הזכויות של הצדדים בגירושים והרחבת זכויות הגברים, בעיקר בכל הנוגע להורות ולטיפול בילדים לאחר הגירושין.

יש מי שידאג שהזכויות שלך ימומשו! 

המציאות מלמדת שקיימים היבטים מורכבים רבים שיש להתחשב בהם כדי למקסם את זכויות האישה בגירושין. לצד ההיבטים הרכושיים והכלכליים, קיימים שיקולים הנוגעים לדיני המשפחה, לטובת הילדים, לזכויות הפנסיוניות ולהיבטים הלכתיים מורכבים. 

לעיתים נדרשות החלטות מהירות או פעולות דחופות, כדי לעצור הברחת רכוש או חטיפת ילדים לחו"ל, וכן החלטות הרות גורל לגבי המערכת השיפוטית שבה ינוהל ההליך.

בכל מקרה, חשוב לזכור שאת לא לבד במערכה. 

במשרד עו"ד משפחה MGN יש מי שידאג לכך שכל זכויותיך ימומשו במלואן. פני אלינו עוד היום לתיאום פגישת ייעוץ דיסקרטית וגלי כיצד להגן על האינטרסים שלך בגירושין.

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

כתבות נוספות

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

מאמרים אחרונים

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה 

הסכם ממון על דירה הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את זכויות בני הזוג בנכס המקרקעין המשמעותי ביותר – דירת המגורים שלהם. הסכם זה מגן על

המשך קריאה
הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים הוא מסמך משפטי חשוב שמסדיר את מערכת היחסים הכלכלית והאישית בין בני זוג החיים יחד ללא נישואין. הסכם זה מעניק ביטחון ויציבות

המשך קריאה
הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הוא חוזה משפטי מחייב בין שני אנשים שמעוניינים להביא ילד לעולם ולגדל אותו ביחד, מבלי להיות בזוגיות רומנטית זה עם זה. ההסכם

המשך קריאה

השאירו פרטים ונחזור אליכם
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.